Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia 2019 r.

Mędrcy ze Wschodu przybywają jako reprezentanci ludów pogańskich, aby złożyć pokłon Jezusowi – Królowi królów. Pismo święte zwraca uwagę, że przez chrzest wszyscy otrzymaliśmy godność królewską: Jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym (1P2,9). Mając świadomość naszej tożsamości dzieci Bożych, przyłączamy się do wędrówki trzech mędrców zdążających do Betlejem, by oddać cześć narodzonemu Synowi Bożemu.

  1. W poniedziałek, o godz. 8.00 -Msza św. w intencjach parafialnej grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci. Ze względu na kolędę przez cały tydzień poza sobotą, Msze święte odprawiane będą rano o godz. 8.00.
  2. W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego. Święto to kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
  3. Dzisiaj po południu w wielu miejscowościach naszej ojczyzny przejdą „orszaki Trzech Króli”. Chętnych zapraszamy albo do Skoczowa, albo Cieszyna albo do Bielska. W Koszalinie ze względu na tragiczny pożar, w którym zginęło pięć nastolatek, biskup taki orszak odwołał i wezwał wszystkich do modlitwy w intencji ofiar i ich rodziców. My również wszystkich ich otaczamy naszymi pełnymi współczucia modlitwami. Nie tylko ubiegły rok zakończył się wielką tragedią dla wielu osób, ale również w ten nowy rok wchodzimy z taką trudną lekcją szacunku dla darowanego nam życia, darowanego nam czasu i konieczności stałego czuwania i gotowości na śmierć, która może przyjść w każdej chwili i w każdych okolicznościach. Pomódlmy się za wszystkich, którzy zginęli i w Koszalinie i na kopalni w Czechach, którzy zginęli w jakichkolwiek innych tragicznych okolicznościach. Pomódlmy się za pogrążonych w ogromnym bólu ich najbliższych. Pomódlmy się także za siebie, prosząc dla siebie i naszych bliskich o „szczęśliwą godzinę śmierci”. Zdrowaś Maryjo…
  4. Za dzisiejszy dar ołtarza, który jest przeznaczony na cele misyjne składamy serdeczne: Bóg zapłać. W przyszłą niedzielę składka na inwestycje parafialne oraz na potrzeby Seminarium Duchownego, a przed kościołem ofiary będą zbierać wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
  5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy o królach, którzy odwiedzili nowonarodzonego Jezusa. „Gość Niedzielny” pisze także o pięknie życia w sakramentalnym małżeństwie. Do numeru załączony jest obrazek z modlitwą małżonków za siebie.

Wszystkim życzymy obfitości Bożych łask. Szczęść Boże.

 


Ewangelia dnia

» czytaj więcej