Statystyka

W roku 2017:

 • Chrztu św. udzielono 37 dzieciom, w poprzednim roku – 26 dzieciom
 • Do I Kom unii św. przystąpiło 18 dzieci. W 2016 r. – zgodnie z wytycznymi KEP nie było I Komunii św.
 • w tym roku nie było bierzmowania, bo w 2016 r. sakrament ten przyjęła młodzież z dwóch roczników.
 • Sakramentalne małżeństwo zawarło 10 par. W ubiegłym 8
 • Sakramenty święte w ramach odwiedzin chorych przyjęło 121 parafian, w ubiegłym roku 161. Sakrament namaszczenia chorych w swoich domach przyjęły 4 osoby. Sakrament namaszczenia chorych udzielany był także podczas Mszy św. z okazji Dnia Chorego.
 • Zmarło 17 osób. W roku 2016 – 15 osób.
 • Komunii św. rozdano 42.000 – porównywalnie z latami poprzednimi.
 • „liczenie wiernych” pokazało, że średnio na Msze św. niedzielne w tym roku przychodziło około 780 osób, czyli w porównaniu z rokiem 2016 mniej o około 60 osób.

Wydarzenia minionego roku:

 • W ciągu całego roku odbywały się spotkania formacyjne grup apostolskich: *Apostolatu Maryjnego, *Apostolstwa Dobrej Śmierci, *Służby Liturgicznej, *Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży; *Szkolnego Koła Caritas; *spotkania formacyjne dla młodzieży gimnazjalnej oraz spotkania przygotowawcze dla kandydatów do bierzmowania; *katecheza przedchrzcielna, * spotkania Dzieci Maryi oraz spotkania dzieci w ramach działalności Świetlicy „Anioła Stróża”
 • spotkania Rady Parafialnej,
 • kolejny raz miało miejsce misyjne kolędowanie dzieci
 • w okresie Wielkiego Postu zorganizowano akcję „skarbonkę jałmużny wielkopostnej” a przed rokiem szkolnym przygotowano ponad 50 „Tornistrów pełnych uśmiechu”
 • w październiku zainicjowana została akcja skarbony misyjnej
 • przed odpustem zorganizowano Festyn Rodzinny
 • przed odpustem i przed Bożym Narodzeniem zorganizowane były przez Radę Sołecką, Panie Rejonowe i KGW spotkania Seniorów
 • dla dzieci zorganizowane były zimowe półkolonie oraz kolonia letnia w Świeradowie Zdroju
 • w święto Młodzianków odprawiona była Msza św. zakończona indywidualnym błogosławieniem dzieci;
 • rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Jan Fafuła proboszcz z Zimnej Wody,
 • 29 marca miało miejsce wprowadzenie relikwii Św. Józefa Bilczewskiego,
 • nocne czuwanie przy Bożym Grobie,
 • adwentowe nawiedzenie rodzin,
 • wieczory „modlitwy fatimskiej”,
 • nabożeństwa dni krzyżowych przy przydrożnych krzyżach,
 • nabożeństwo w Wniebowzięcie NMP  przy kapliczce w Łęgu,
 • nabożeństwo przy Białym Krzyżu w dzielnicy Las,
 • dwa dni całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu;
 • w tym roku zainicjowano także nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca;
 • 8 grudnia – Msza św. w „Godzinie Łaski”;
 • okolicznościowe Msze św. w intencji strażaków i górników;
 • miały miejsce międzydiecezjalne dni skupienia Apostolatu Maryjnego o
 • dzień skupienia czcicieli Pompejańskiego Ruchu Różańcowego
 • w 100 rocznicę objawień fatimskich bardzo ciekawą inicjatywą było tworzenie dziesiątek różańca z wyhodowanych w parafialnym ogrodzie fasolek „sakramentek” – osobą najbardziej zaangażowaną jest pani Grażyna Wieja
 • cyklicznie odprawiane były Msze św. ze szczególną modlitwą o uzdrowienie odprawiane przez
  Teodora Knapczyka i Franciszkanów z Centrum Ewangelizacji z Krakowa;
 • pielgrzymki: do Krakowa, do Bielowicka,  do Pierśćca, do Cieszyna,
 • pielgrzymka do Ziemi Świętej
 • 1października, w rocznicę konsekracji kościoła miał miejsce finałowy koncert IX festiwalu „Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej”. Na tegoroczną edycję złożyły się cztery koncerty;
 • parafia włączyła się w: 1) akcję „Rodzina Rodzinie” – pomocy rodzinie syryjskiej 2) kontynuowano pomoc w formie funduszu im. Romka Sokacza dla jego najbliższych, pomoc przy budowie kościoła w Zimnej Wodzie oraz w ogóle pomoc dla  Ukrainy; 3) w zbiórkę na rzecz Dzieła Nowego Tysiąclecia; 4) wsparcie Fundacji Raoula Follereau pomagającej ludziom chorym na trąd;  5) darowizna Krzyża i obrazu Jezusa Miłosiernego dla kościoła w Zimnej Wodzie; 6) pomoc poszkodowanym w nawałnicach na Pomorzu, 7) prześladowanym (Pomoc Kościołowi w Potrzebie); 8) Ad Gentes, 9) pomoc Kościołowi na Wschodzie, 10) pomoc zakonom klauzurowym; 11) zbiórka na Radio „Anioł Beskidów”; 12) dofinansowanie półkolonii – zimowiska; 13) dofinansowanie kolonii dla dzieci z Pogórza i kolonii dla dzieci z Ukrainy oraz włączono się w wiele innych pomniejszych akcji pomocowych
 • stale ukazuje się biuletyn parafialny „Matka i Królowa” (ostatni numer to 793); na bieżąco uaktualniana jest internetowa strona parafii;
 • biblioteka była czynna dzięki zaangażowaniu młodzieży; powiększył się księgozbiór biblioteki i systematycznie jest on wpisywany do komputerowego katalogu
 • troszczono się o stan techniczny organów, na których słuchacze Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej w Bielsku-Białej oraz Szkoły Muzycznej w Cieszynie zdobywali dyplomy
 • w ciągu całego roku z Ośrodka rekolekcyjnego korzystały grupy rekolekcyjne i formacyjne parafialne i goście
  z diecezji jak i spoza.
 • Pani Irena Szczypka darowała parafii cały piękny komplet haftowanych obrusów ołtarzowych
 • ministranci zajęli II miejsce podczas tegorocznych rozgrywek w piłce nożnej w ramach Bosko Cup.
 • na bieżąco w kościele, na probostwie, na cmentarzu i w obejściu kościoła wykonywane były prace porządkowe i remontowe, gospodarcze;
 • Remonty i inwestycje: za domem katechetycznym powstał parking dla przyjeżdżających na rekolekcje gości; doprowadzono gaz do celów grzewczych; wykonano modernizację ogrzewania w kościele, w Sali spotkań i w salkach katechetycznych; przeprowadzono remont kapliczki w Łęgu – wymiana drzwi i zmiana wystroju; wykonano wiatrołapy w kościele; kupiono nowe figury do szopki betlejemskiej; parafii został podarowany plan przebudowy ośrodka Św. Józefa
 • naprawiono nagłośnienie w kościele
 • poniesiono koszty naprawy i zakupu sprzętu, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów biurowych, usług, przeglądów instalacji, koszty utrzymania ośrodka rekolekcyjnego
 • zakupiono materiały duszpasterskie; prasę; szaty liturgiczne i bieliznę ołtarzową
 • zakupiono upominki dla Seniorów oraz dla dzieci (z ok. Św. Mikołaja i święta Św. Młodzianków)
 • Parafia ufundowała ministrantom nowe stroje piłkarskie

Podziękowania Ks. Proboszcza:

W ostatnim dniu roku pragnę złożyć wszystkim Parafianom serdeczne i szczere Bóg zapłać za modlitwę, wszelkie zaangażowanie na rzecz parafii, za każdą ofiarę i gest życzliwości.

Dziękuję wikaremu – księdzu Damianowi za zaangażowanie w duszpasterstwo dzieci i młodzieży. Dziękuję wszystkim Współpracownikom:* z zakrystii: p. Romanowi, p. Władkowi, p. Janowi; *z kancelarii i probostwa: p. Krysi i Paniom z kuchni; *organiście: p. Pawłowi; *p. Józefowi i młodzieży zaangażowanej w obsługę biblioteki; *p. Piotrowi za fotograficzne dokumentowanie wydarzeń parafialnych; *paniom Danusi i Agnieszce Kot za dbałość o czystość świątyni, *p. Eli za pranie szat liturgicznych, obrusów i bielizny ołtarzowej; *pani katechetce Basi, *służbie liturgicznej, *młodzieży i wszystkim angażującym się w życie parafialne.

Wszystkim parafianom za ofiarność na rzecz kościoła. Wszystkim za wszystko jeszcze raz składam serdeczne: Bóg zapłać.


Ewangelia dnia

» czytaj więcej