Ogłoszenia duszpasterskie

na I niedzielę adwentu - 1 grudnia 2019 r.

Rozpoczynamy czas adwentu, w którym Kościół nie tylko spogląda na pierwsze przyjście Jezusa w tajemnicy Narodzenia, ale uwaga skupiona jest także na powtórnym Jego przyjściu na końcu czasów. Nasze życie rozgrywa się między tymi dwoma decydującymi wydarzeniami w dziejach. Pan przybędzie, a my wychodzimy Mu na spotkanie. Każda Eucharystia jest naszym spotkanie z Tym, który ciągle przychodzi.

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela adwentu – tym samym początek nowego roku liturgicznego, który Kościół w Polsce będzie przeżywał jako rok szczególnego pochylenia się nad tajemnicą Eucharystii. Hasło tego roku to: „Wielka tajemnica wiary”. W naszej diecezji będzie to rok poświęcony św. Janowi Sarkandrowi. W tym roku bowiem obchodzić będziemy czterechsetlecie jego męczeńskiej śmierci. Kończy się rok św. Melchiora Grodzieckiego, a rozpoczyna- jeszcze bardziej bliskiego nam – rok św. Jana Sarkandra.
 2. W parafii rozpoczyna się nawiedzanie rodzin przez poświęcone adwentowe obrazy. Niech przyjęcie takiego obrazu stanie się okazją do spotkania na wspólnotowej, rodzinnej modlitwie. Niech to modlitewne spotkanie przygotuje nasze serca na przyjście i zamieszkanie w nich Zbawiciela.
  W intencjach rodzin, zwłaszcza tych, które przeżywają chwile trudne, kryzysy, niepokoje związane z wychowaniem dzieci i młodzieży – we wszystkie  niedziele adwentu odprawiane będą Msze święte.
 3. We wszystkie dni adwentu – od poniedziałku do piątku – zapraszamy do udziału we Mszach św. ku czci Najświętszej Maryi Panny – w tzw. roratach. Dzieci prosimy, aby na roraty przychodziły z lampionami. Rodziców prosimy, aby zadbali o bezpieczną drogę dzieci do i z kościoła. Na roratach dzieci będą otrzymywały obrazeczki do naklejania na specjalne plansze.
 4. Dzisiaj na godz. 16.00 do Sali spotkań zapraszamy zarówno starszych jak i młodszych ministrantów, także kandydatów. Zapraszamy  także rodziców, zwłaszcza tych najmłodszych,  do wspólnego świętowania wspomnienia św. Patrona służby liturgicznej – św. Tarsycjusza.
 5. W środę przypada wspomnienie Św. Barbary – patronki górników. Msza święta w ich intencji i w intencji ich rodzin będzie odprawiona o godz. 18.00. Zapraszamy na nią nie tylko czynnych górników, ale również wszystkich górników będących na emeryturze.
 6. W środę od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św. dla dzieci i dorosłych przed pierwszym piątkiem miesiąca. Do spowiedzi zachęcamy wszystkich, którzy chcą poprzez właściwe przeżycie całego adwentu jak najlepiej przeżyć Święta Bożego Narodzenia.
 7. Z racji pierwszego czwartku miesiąca modlitwą otoczymy kapłanów. Modlić się będziemy o dar nowych powołań do służby w kapłaństwie, życiu zakonnym i posługi misyjnej.
 8. W pierwszy piątek modlić się będziemy w intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W tym dniu przypada wspomnienie Św. Mikołaja, bpa. Okazja do spowiedzi od godz. 7.30 i 17.00. Po Mszy, w sali nad biblioteką, spotkanie formacyjne młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
 9. W ten piątek nie będzie odwiedzin chorych i starszych parafian z sakramentami świętymi. Odwiedziny takie będą przed świętami, w piątek 20 grudnia, o godz. 9.30.
 10. W sobotę wspomnienie Św. Ambrożego, bpa. O godz. 10.00 potkanie Dzieci Maryi.
 11. Osoby odprawiające nabożeństwo Pierwszych Sobót zapraszamy na godz. 17.00.
 12. Parafia z Pierśćca w związku ze wspomnieniem Św. Mikołaja zaprasza nas na Mszę świętą, w sobotę, 7 grudnia, na godz. 10.00. Nie będziemy organizować wspólnego wyjazdu. Do Pierśćca proszę dojechać w własnym zakresie.
 13. W tym roku, 8 grudnia, uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, przypada w niedzielę. Podczas Mszy św. o godz. 11.00 poświęcenie medalików dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Jest to także święto patronalne Dzieci Maryi. Dlatego dla nich również będą poświęcone Cudowne Medaliki, które następnie zostaną im nałożone. Po tej Mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu i w „Godzinie Łaski”, czyli do godz.13.00, kto będzie mógł i będzie chciał, będzie mógł razem z Maryją, przytulony do Jej Niepokalanego Serca, trwać na modlitewnym czuwaniu przed Jezusem Eucharystycznym. Czym jest „Godzina Łaski” – o tym możemy poczytać m.in. w naszym biuletynie. Wiemy, że my sami, ale także wielu naszych parafian i wielu naszych krewnych bardzo potrzebuje łaski nawrócenia. Prośmy o nią z wielką ufnością i gorliwie.
 14. W przyszłą niedzielę, drugą niedzielę adwentu, tradycyjnie modlitwą a wychodząc z kościoła także ofiarą do puszek chcemy wesprzeć Kościół na Wschodzie. O przeprowadzenie tej zbiórki bardzo proszę młodzież ze Szkolnego Koła Caritas.
 15. W zakrystii możemy zaopatrzyć się w opłatki i w świece Wigilijnego Dzieła Pomocy. Ofiara za nie jest dobrowolna, ale prosimy, aby to nie było mniej niż 5 zł, gdyż do Caritas musimy za nie odprowadzić 3,70 zł za sztukę. Za każdą ofiarę składamy serdeczne: Bóg zapłać.
 16. Za dzisiejszy dar ołtarza – za „kolektę w kopertach na ogrzewanie kościoła”– składamy serdeczne Bóg zapłać. Druga kolekta z takim przeznaczeniem będzie w pierwszą niedzielę lutego.
 17. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” początek adwentowego cyklu zatytułowanego „Pan jest blisko”. Pierwszym przewodnikiem w naszych duchowych przygotowaniach będzie prorok Izajasz. Ponadto rozmowa z matką chłopca cudownie ocalonego
  za wstawiennictwem kard. Fultona Sheena i świadectwo Polaków modlących się przy grobie Dolindo Ruotolo.

Wszystkim naszym Gościom i Parafianom – życzymy jak najlepszego przeżycia czasu adwentu.