Statystyka

W roku 2019:

 • Chrztu św. udzielono 30 dzieciom, w poprzednim roku – 26 dzieciom
 • W tym roku nie było uroczystości I Komunii św. (ze względu na zmiany w ustawie o oświacie nie było III klasy) w 2018 r. do I Kom unii św. przystąpiło 31 dzieci.
 • Sakrament bierzmowania 16 maja z rąk bpa Ordynariusza przyjęło 38 osób (dwa roczniki: III kl gimnazjum i VIII kl.); w ubiegłym roku – 16
 • Sakramentalne małżeństwo zawarło 12 par. W poprzednim 16
 • Sakrament kapłaństwa w sobotę, 25 maja przyjął nasz parafianin Paweł Faruga
 • Sakramenty święte w ramach odwiedzin chorych przyjęło 89 parafian, w ubiegłym roku 125. Sakrament namaszczenia chorych w swoich domach przyjęło 10 osób. Sakrament namaszczenia chorych udzielany był także podczas Mszy św. z okazji Dnia Chorego.
 • Zmarło 28 osób. W roku 2018 – 19 osób.
 • Komunii św. rozdano 41.000 tak jak w poprzednim roku
 • „liczenie wiernych” pokazało, że średnio na Msze św. niedzielne w tym roku przychodziło około 722 osoby, w roku ubiegłym 782.

Wydarzenia minionego 2019 roku:

 • W ciągu całego roku odbywały się spotkania formacyjne grup apostolskich: *Apostolatu Maryjnego, *Apostolstwa Dobrej Śmierci, *Służby Liturgicznej, *Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży; *Szkolnego Koła Caritas; * spotkania przygotowawcze dla kandydatów do bierzmowania; *katecheza przedchrzcielna, spotkania formacyjne Dzieci Maryi (8 grudnia w szeregi tej wspólnoty ks. prob. Ignacy Czader uroczyście przyjął 12 dziewczynek)
 • od października wznowione zostały spotkania dzieci w ramach działalności Świetlicy „Anioła Stróża”
 • spotkania Rady Parafialnej,
 • przed odpustem i przed Bożym Narodzeniem zorganizowane były przez Panie Rejonowe a także przez Radę Sołecką i KGW spotkania Seniorów
 • dla dzieci zorganizowane były zimowe półkolonie z wycieczką do Kopalni Soli w Wieliczce
 • rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. prof. Stefan Koperek,
 • parafianie podjęli nocne czuwanie przy Bożym Grobie,
 • 3 maja – kazania odpustowe wygłosił ks. Ludwik Kieras
 • 16 maja – miało miejsce bierzmowanie
 • W sobotę, 25 maja święcenia prebiteratu przyjął nasz rodak ks. Paweł Faruga, 26 maja – były jego prymicje
 • od maja do października miały miejsce wieczory „modlitwy fatimskiej”,
 • odprawiane były nabożeństwa: *dni krzyżowych przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach; *w uroczystość Wniebowzięcie NMP przy kapliczce w Łęgu i *w święto Podwyższenia Krzyża Św. przy Białym Krzyżu w dzielnicy Las
 • parafianie podjęli dwa dni całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu (7 kwietnia i 1 października);
 • systematycznie odprawiane są nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca;
 • w czasie adwentu w naszej parafii trwało tradycyjne adwentowe nawiedzenie rodzin,
 • w niedzielę, 8 grudnia – w „Godzinie Łaski” – adoracja Najświętszego Sakramentu, która zgromadziła licznie nie tylko parafian z Pogórza
 • w święto Świętych Młodzianków odprawiona była Msza św. zakończona indywidualnym błogosławieniem dzieci;
 • tradycyjnie w święto Świętych Młodzianków po kolejny raz miało miejsce misyjne kolędowanie dzieci
 • parafianie wzięli udział w obchodach ku czci Św. Melchiora Grodzieckiego (pielgrzymka do Koszyc i do Brennej)
 • sprawowane były okolicznościowe Msze św. w intencji strażaków i górników;
 • miały miejsce międzydiecezjalne dni skupienia Apostolatu Maryjnego i dzień skupienia czcicieli Pompejańskiego Ruchu Różańcowego
 • cyklicznie odprawiane były Msze św. i modlitwa o uzdrowienie odprawiane przez o. Teodora Knapczyka i Franciszkanów z Centrum Ewangelizacji z Krakowa;
 • pielgrzymki: do Bielowicka, do Pierśćca, do Ołomuńca, do Koszyc, Brennej, do Ludźmierza, na Krzeptówki, do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.
 • w styczniu w wykonaniu Coram Deo et Hominibus ze Skoczowa oraz zespołu DeMOw z Jaworza wysłuchaliśmy kolęd, w marcu koncert pieśni pasyjnych; natomiast w maju Akatystu w wykonaniu scholii liturgicznej z Jasienicy
 • 6 października z ok. kolejnej rocznicy konsekracji kościoła miał miejsce finałowy koncert XI edycji „Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej” , na którą złożyły się cztery koncerty; w niedzielę, 29 grudnia – miało miejsce VIII Pogorskie Kolędowanie;
 • W parafii w odpowiedzi na apel papieża Franciszka zainicjowano roczną Skarbonę misyjną; 1) kontynuowano pomoc w formie funduszu im. Romka Sokacza dla jego najbliższych, pomoc przy budowie kościoła w Zimnej Wodzie oraz w ogóle pomoc dla  Ukrainy; włączono się w: 2) zbiórkę na rzecz Dzieła Nowego Tysiąclecia; 3) wsparcie misji: Fundacji Raoula Follereau pomagającej ludziom chorym na trąd; pomoc prześladowanym (Pomoc Kościołowi w Potrzebie); Ad Gentes; pomoc Kościołowi na Wschodzie; 4) pomoc zakonom klauzurowym; 5) zbiórka na Radio „Anioł Beskidów”; 6) dofinansowano półkolonie – zimowisko; 7) włączono się w  akcje Caritas: wielkopostną skarbonkę, paschaliki  wielkanocne oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz w wiele innych pomniejszych akcji pomocowych (m.in. zbiórka dla Hospicjum Dziecięcego w Mysłowicach)
 • stale ukazuje się biuletyn parafialny „Matka i Królowa” (ostatni numer to 891); na bieżąco uaktualniana jest internetowa strona parafii;
 • biblioteka była czynna dzięki zaangażowaniu młodzieży; powiększył się księgozbiór biblioteki i systematycznie jest on wpisywany do komputerowego katalogu
 • troszczono się o stan techniczny organów, na których słuchacze Szkoły Muzycznej w Cieszynie zdobywali dyplomy
 • w ciągu całego roku z Ośrodka rekolekcyjnego korzystały grupy rekolekcyjne i formacyjne parafialne, kolonijne i goście z diecezji jak i spoza.
 • na bieżąco w kościele, na probostwie, na cmentarzu i w obejściu kościoła wykonywane były prace porządkowe, remontowe i gospodarcze;

Podziękowania

W ostatnim dniu roku pragnę złożyć wszystkim Parafianom serdeczne i szczere Bóg zapłać za modlitwę, wszelkie zaangażowanie na rzecz parafii, za każdą ofiarę i gest życzliwości.

Dziękuję ks. Janowi za zaangażowanie w duszpasterstwo. Dziękuję wszystkim Współpracownikom z probostwa, kancelarii; zakrystii: p. Andrzejowi, p. Władkowi; organiście: p. Pawłowi; p. Józefowi i młodzieży zaangażowanej w obsługę biblioteki; p. Piotrowi za fotograficzne dokumentowanie wydarzeń parafialnych; pani Eli i jej rodzinie za dbałość o czystość świątyni, p. Eli za pranie szat liturgicznych, obrusów i bielizny ołtarzowej; służbie liturgicznej; Paniom, które systematycznie dbają o porządek w ogrodzie probostwa; młodzieży i wszystkim angażującym się w życie parafialne.

Wszystkim parafianom za ofiarność na rzecz kościoła. Wszystkim za wszystko jeszcze raz składam serdeczne: Bóg zapłać.