Statystyka

 • Chrztu św. udzielono 26 dzieciom, w poprzednim roku – 37 dzieciom
 • Do I Komunii św. przystąpiło 31 dzieci. W 2017 r. – 18.
 • Sakrament bierzmowania przyjęło 16 osób; w 2017 roku nie było bierzmowania
 • Sakramentalne małżeństwo zawarło 16 par. W ubiegłym 10
 • Sakramenty święte w ramach odwiedzin chorych przyjęło 125 parafian, w ubiegłym roku 121. Sakrament namaszczenia chorych w swoich domach przyjęły 27 osób. Sakrament namaszczenia chorych udzielany był także podczas Mszy św. z okazji Dnia Chorego.
 • Zmarło 19 osób. W roku 2017 – 17 osób.
 • Komunii św. rozdano 41000
 • „liczenie wiernych” pokazało, że średnio na Msze św. niedzielne w tym roku przychodziło około 782 osoby, czyli porównywalnie tyle samo co w roku ubiegłym (780).

 Wydarzenia minionego roku:

 • W ciągu całego roku odbywały się spotkania formacyjne grup apostolskich: *Apostolatu Maryjnego, *Apostolstwa Dobrej Śmierci, *Służby Liturgicznej, *Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży; *Szkolnego Koła Caritas; *spotkania formacyjne dla młodzieży gimnazjalnej oraz spotkania przygotowawcze dla kandydatów do bierzmowania; *katecheza przedchrzcielna, * spotkania Dzieci Maryi, próby scholki liturgicznej oraz do czerwca spotkania dzieci w ramach działalności Świetlicy „Anioła Stróża”
 • spotkania Rady Parafialnej,
 • kolejny raz miało miejsce misyjne kolędowanie dzieci
 • w okresie Wielkiego Postu zorganizowano akcję „skarbonkę jałmużny wielkopostnej
 • zorganizowano Festyn Rodzinny (po Bożym Ciele)
 • przed odpustem i przed Bożym Narodzeniem zorganizowane były przez Radę Sołecką, Panie Rejonowe i KGW spotkania Seniorów
 • dla dzieci zorganizowane były zimowe półkolonie (z wycieczką Szlakiem Orlich Gniazd) oraz kolonia letnia w Głuchołazach
 • rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Stanisław Smolczewski – proboszcz w Czerniowcach na Ukrainie,
 • parafianie podjęli nocne czuwanie przy Bożym Grobie,
 • 3 maja – kazania odpustowe wygłosił ks. prof. Stefan Koperek
 • 8 maja – nasz parafianin Paweł Faruga przyjął święcenia diakonatu
 • wieczory „modlitwy fatimskiej”,
 • nabożeństwa dni krzyżowych przy przydrożnych krzyżach,
 • nabożeństwo w Wniebowzięcie NMP  przy kapliczce w Łęgu,
 • nabożeństwo przy Białym Krzyżu w dzielnicy Las,
 • dwa dni całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu;
 • nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca;
 • adwentowe nawiedzenie rodzin,
 • 8 grudnia – Msza św. w „Godzinie Łaski”;
 • w święto Młodzianków odprawiona była Msza św. zakończona indywidualnym błogosławieniem dzieci;
 • okolicznościowe Msze św. w intencji strażaków i górników;
 • miały miejsce międzydiecezjalne dni skupienia Apostolatu Maryjnego
 • dzień skupienia czcicieli Pompejańskiego Ruchu Różańcowego
 • cyklicznie odprawiane były Msze św. ze szczególną modlitwą o uzdrowienie odprawiane przez Teodora Knapczyka i Franciszkanów z Centrum Ewangelizacji z Krakowa;
 • pielgrzymki: do Krakowa i Wadowic; do Bielowicka,  do Pierśćca, do Ołomuńca, na Jasną Górę i do Piekar
 • nasza parafia włączyła się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę: 25 sierpnia Msza św. dziękczynna za dar wolności; 30 września spektakl słowno-muzyczny ; 11.11 w Sali spotkań miała miejsce Wieczornica Niepodległościowa
 • 30 września z ok. kolejnej rocznicy konsekracji kościoła miał miejsce finałowy koncert X festiwalu „Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej”. Na tegoroczną edycję złożyły się cztery koncerty;
 • parafia włączyła się w: 1) akcję „Rodzina Rodzinie” – pomocy rodzinie syryjskiej 2) kontynuowano pomoc w formie funduszu im. Romka Sokacza dla jego najbliższych, pomoc przy budowie kościoła w Zimnej Wodzie oraz w ogóle pomoc dla  Ukrainy; 3) w zbiórkę na rzecz Dzieła Nowego Tysiąclecia; 4) wsparcie Fundacji Raoula Follereau pomagającej ludziom chorym na trąd;  5) darowizna tabernakulum i makiety z wystrojem prezbiterium dla kościoła w Zimnej Wodzie; 6) pomoc prześladowanym (Pomoc Kościołowi w Potrzebie); 7) Ad Gentes, 8) pomoc Kościołowi na Wschodzie, 9) pomoc zakonom klauzurowym; 10) zbiórka na Radio „Anioł Beskidów”; 11) dofinansowanie półkolonii – zimowiska; 12) dofinansowanie kolonii dla dzieci z Pogórza i pobytu młodzieży z Ukrainy; 13) organizacja dwutygodniowego pobytu 80-cioosobowej grupy z Mołdawii14) włączono się w wiele innych pomniejszych akcji pomocowych
 • stale ukazuje się biuletyn parafialny „Matka i Królowa” (ostatni numer to 841); na bieżąco uaktualniana jest internetowa strona parafii;
 • biblioteka była czynna dzięki zaangażowaniu młodzieży; powiększył się księgozbiór biblioteki i systematycznie jest on wpisywany do komputerowego katalogu
 • troszczono się o stan techniczny organów (dołączono dzwonki, prospekt został podświetlony), na których słuchacze Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej w Bielsku-Białej oraz Szkoły Muzycznej w Cieszynie zdobywali dyplomy
 • w ciągu całego roku z Ośrodka rekolekcyjnego korzystały grupy rekolekcyjne i formacyjne parafialne i goście
  z diecezji jak i spoza.
 • ministranci zajęli II miejsce podczas tegorocznych rozgrywek w piłce nożnej w ramach Bosko Cup.
 • na bieżąco w kościele, na probostwie, na cmentarzu i w obejściu kościoła wykonywane były prace porządkowe i remontowe, gospodarcze;

 

 • Remonty i inwestycje: rozpoczęto przebudowę ośrodka św. Józefa –przewiązka
 • naprawiono nagłośnienie w kościele
 • poniesiono koszty naprawy i zakupu sprzętu, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów biurowych, usług, przeglądów instalacji, koszty utrzymania ośrodka rekolekcyjnego
 • zakupiono materiały duszpasterskie; prasę; szaty liturgiczne i bieliznę ołtarzową
 • zakupiono upominki dla Seniorów oraz dla dzieci (z ok. Świąt Wielkanocnych, Mikołaja, Świąt Bożego Narodzenia, i święta Św. Młodzianków),
 • zakupiono do parafialnej wypożyczalni łóżka dla chorych

 

Podziękowania

W ostatnim dniu roku pragnę złożyć wszystkim Parafianom serdeczne i szczere Bóg zapłać za modlitwę, wszelkie zaangażowanie na rzecz parafii, za każdą ofiarę i gest życzliwości. Dziękuję wikaremu – księdzu Damianowi za zaangażowanie w duszpasterstwo dzieci i młodzieży. Dziękuję wszystkim Współpracownikom z probostwa, kancelarii; zakrystii: p. Romanowi i p. Dawidowi, p. Władkowi; organiście: p. Pawłowi; p. Józefowi i młodzieży zaangażowanej w obsługę biblioteki; p. Piotrowi za fotograficzne dokumentowanie wydarzeń parafialnych; paniom Danusi i Agnieszce Kot a od września p. Eli i jej rodzinie za dbałość o czystość świątyni, p. Eli za pranie szat liturgicznych, obrusów i bielizny ołtarzowej; Paniom dbającym o ogród; służbie liturgicznej, młodzieży i wszystkim angażującym się w życie parafialne.

Wszystkim parafianom za ofiarność na rzecz kościoła. Wszystkim za wszystko jeszcze raz składam serdeczne: Bóg zapłać.