Stacje Koronki do Siedmiu Boleści Maryi

Pomysłodawcą i współtwórcą stacji Siedmiu Boleści Maryi jest ks. prob. Ignacy Czader. W lutym 2020 r. po powrocie z pielgrzymki do sanktuarium Maryjnego w Kibeho w Rwandzie postanowił, że wokół kościoła powstaną – na wzór stacji Drogi Krzyżowej – stacje maryjne związane z siedmioma boleściami Niepokalanego Serca Maryi. Pomysł zrodził się, kiedy naocznie zobaczył miejsca, ślady i pamiątki historii straszliwego ludobójstwa. Wydarzenia te miały miejsce w Rwandzie w latach 80. XX wieku a poprzedziły je objawienia Najświętszej Maryi Panny proszącej ludzi o nawrócenie.

W jednym z nich  Matka Boża „upomniała się” o to obdarzone tyloma łaskami i odpustami nabożeństwo, przemawiając do jednej z wizjonerek:  „To, o co was proszę, to pokuta. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę odczuwać żal. Dziś wielu ludzi nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują Mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Proście o przebaczenie. Musicie się oddać modlitwie. Musicie rozwinąć w sobie cnoty miłości, oddania i pokory. Okażcie skruchę, żałujcie! Nawróćcie się, kiedy jeszcze jest czas. Świat działa na własną zgubę, buntuje się przeciw Bogu i wkrótce pogrąży się w niezliczonych nieszczęściach (…) Nikt nie wchodzi do Nieba bez cierpienia (…) Kocham was bardzo! Nigdy nie zapominajcie miłości, jaką mam dla was”.

Stacje zaprojektował ks. prob. Ignacy a wykonawcami byli: Bogdan Sokacz i Marian Fafuła. Stacje wykonane są z granitu i metalu. Wokół kościoła postawione zostały w kwietniu 2020 r. Tworzenie poszczególnych elementów każdej ze scen metodą metaloplastyki (wyginania, przycinania, spawania, polerowania i konserwowania metalu) było ogromnie pracochłonne i czasochłonne, gdyż postaci i całe sceny były zaprojektowane z drobnymi szczegółami. Prace trwały od marca do kwietnia 2020 r.  Stacje piąta, szósta i siódma są stacjami Drogi Krzyżowej.

Trzeba tutaj dodać, że w tym samym czasie Ksiądz Proboszcz zaprojektował – a panowie Bogdan i Marian wykonali – stację Zmartwychwstania. Dotychczas była ona przedstawiana jako obraz Zmartwychwstałego zawieszony na ścianie biblioteki. Stacja wybudowana jest w sąsiedztwie Grobu Pańskiego.

Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej – historia i przesłanie

Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej składa się z siedmiu tajemnic, w których rozważamy najboleśniejsze momenty z życia Matki Bożej. Rozważając te tajemnice, w szczególny sposób czcimy Matkę Bożą Bolesną oraz upraszamy dla siebie i bliźnich potrzebne łaski w tym życiu, a zwłaszcza w godzinę naszej śmierci.

Maryję w wezwaniu Matki Bożej Bolesnej szczególnie czci Zakon Sług Najświętszej Maryi Panny (zgromadzenie założone w  1233 r. we Włoszech) – Serwici. Dla uczczenia Jej boleści serwici noszą czarne habity i czarne szkaplerze. W tym zakonie narodziła się Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Oparta jest na nabożeństwie do Siedmiu Boleści Matki Bożej, zapoczątkowanym przez św. Brygidę. Nabożeństwo to pierwotnie polegało na odmawianiu 7 Zdrowaś na cześć 7 Boleści Matki Bożej. Serwici na bazie tego nabożeństwa ułożyli Koronkę do Siedmiu Boleści Matki Bożej, gdzie 1 Zdrowaś, odmawiane po zapowiedzi tajemnicy, zastąpili odmawianiem 7 Zdrowaś, otrzymując. Z czasem upowszechnił się zwyczaj odmawiania przy każdej tajemnicy: 1 Ojcze nasz i 7 Zdrowaś, i tak powstała Koronka do Siedmiu Boleści NMP zwana Różańcem Serwitów.

Koronka do Matki Bożej Bolesnej rozpowszechniała się bardzo w latach 1347-51, w czasie tzw. czarnej śmierci,  gdy w Europie wybuchła jedna z największych epidemii – dżuma.

Matka Boża powiedziała do św. Brygidy: „Spoglądam na ludzi żyjących na ziemi i szukam między nimi tych, którzy by rozmyślali nad moimi boleściami, lecz – niestety – mało takich znajduję. Zapominają o mnie, ale ponieważ mało ludzi pamięta o moich boleściach, które cierpiałam dla nich, to przynajmniej ty nie zapominaj, córko moja i naśladuj moją cierpliwość w dolegliwościach”.

Maryja poprzez św. Brygidę obiecała szczególne łaski odmawiającym tę koronkę:
Zapanuje pokój w ich rodzinach, lepiej poznają Boże zamierzenia względem nich, będę ich pocieszać w bólach i towarzyszyć im w pracy, dam im, o co proszą, o ile nie sprzeciwia się to woli mojego Boskiego Syna i uświęcenia ich duszy. Będę ich broniła w walkach z piekielnym wrogiem i będę ich chronić w każdej chwili życia, pomogę im w momencie śmierci – zobaczą twarz swojej Niebieskiej Matki. Otrzymałam od mojego Syna łaskę, aby ci, którzy propagują nabożeństwo do moich boleści, zostali zabrani z ziemskiego życia do wiecznego szczęścia, ponieważ wszystkie ich grzechy zostaną odpuszczone i mój Syn będzie ich wiecznym pocieszeniem i radością”.

Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej otrzymała specjalne odpusty nadane przez papieży: Benedykta XII, Klemensa XII i Klemensa XIII. Później przez kilka kolejnych stuleci uległa zapomnieniu. Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej został zatwierdzony w 1724 r. przez papieża Benedykta XIII.

Do włoskiej mistyczki bł. Weroniki Nagroni z Binasco (XV w.), kiedy rozważała Mękę Pańską, Jezus powiedział: „Córko moja, miłe mi są łzy, które wylewasz nad męką moją, ale ponieważ niezmiernie kocham moją Matkę, większą sprawisz mi pociechę, gdy rozważać będziesz boleści, które Ona wycierpiała w czasie mojej męki”.

W XVIII wieku wielki czciciel Maryi, św. Alfons Maria Liguori, przypomniał o koronce w swoim dziele ”O łaskach Matki Najświętszej”.

W Dzienniczku Św. Faustyna pisze: „usłyszałam głos Matki Najświętszej: Wiedz, córko Moja, że chociaż zostałam wyniesiona do godności Matki Boga, jednak siedem mieczy boleści przeszyło Mi serce.”

Jak odmawiać Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej

Koronka składa się z siedmiu tajemnic, w których rozważamy najboleśniejsze momenty z życia Matki Bożej. Rozważając te tajemnice w szczególny sposób czcimy Matkę Bożą Bolesną i upraszamy dla siebie i bliźnich potrzebne łaski w tym życiu, a zwłaszcza w godzinę naszej śmierci.

Każda tajemnica składa się z następujących modlitw: Ojcze nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Rozpoczęcie:

W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga…

1. Tajemnica: Proroctwo Symeona

Owoc tajemnicy: Poddanie się woli Bożej

Maryjo! Pragniemy uczyć się od Ciebie, jak z ręki Boga przyjmować radości i smutki, jak cieszyć się wielkimi darami i jak przebywać boleści. Bądź nam Mistrzynią i Matką! Nauczaj, ale i pocieszaj! Przytul nas do Swego Serca!

Jezu nasz Zbawicielu, wspieraj nas swoją łaską, byśmy pozostawali wiernymi synami Twojej Matki.

Ojcze nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

2. Tajemnica: Ucieczka do Egiptu

Owoc tajemnicy: Słuchanie głosu Bożego

Maryjo. Matko tułaczy! Okryj płaszczem swej opieki „nas wygnańców” synów Ewy”, którzy żyjemy ,,na tej łez dolinie”. Pomóż nam zobaczyć przy nas Jezusa Chrystusa – Bożego i Twojego Syna, aby to co jest pozornie niezrozumiałe – stało się zrozumiałe, byśmy zdolni byli opuścić ziemski dom i wędrować do niebieskiej ojczyzny.

Ojcze Nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

3. Tajemnica: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni

Owoc tajemnicy: Tęsknota za Jezusem

Maryjo szukająca Syna! Pomóż nam, którzy często tracimy Ciebie z naszych oczu, wrócić do Ciebie! Nie zostawiaj nas samych siebie! A jednocześnie ucz nas, jak sprawy Boskie należy przedkładać nad sprawy ludzkie, byśmy do nich zbytnio się nie przywiązywć. Wszyscy bowiem winniśmy być w tym, co należy do naszego Ojca.

Ojcze Nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

4. Tajemnica: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż

Owoc tajemnicy: Cierpliwe znoszenie Krzyżów

Maryjo z drogi Krzyżowej! Jakże wielka musiała być Twoja boleść, gdy widziałaś Syna prowadzonego na ukrzyżowanie. Twego Syna przybiły do krzyża nasze grzechy. Pomóż nam zawsze widzieć Boże Miłosierdzie, unikać grzechów i powstawać z upadków.

Ojcze Nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

5. Tajemnica: Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Owoc tajemnicy: Panowanie nad złymi skłonnościami

Maryjo współumierająca z Jezusem! Maryjo cierpiąca z powodu naszych grzechów. Matko Najboleśniejsza! Jakże bardzo chcielibyśmy Cię pocieszyć i otrzeć łzy Twoje! Nie płacz Maryjo! My wszyscy wierzymy głęboko w Miłosierdzie Boże, które większe jest niż wszystkie nasze słabości. Śmierć Twojego Syna jest naszym zbawieniem.

Ojcze Nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

6. Tajemnica: Zdjęcie z Krzyża Ciała Jezusowego i złożenie na ręce Maryi

Owoc tajemnicy: Szczery żal za grzechy

Maryjo obecna przy Krzyżu Syna! Maryjo Zjednoczona ze Synem nawet po Jego śmierci. Twoja miłość jest większa niż śmierć! Jesteśmy duchem z Tobą przy zdejmowaniu Ciała Syna z krzyża. Zdjęto je wedle miejscowego zwyczaju. Martwe ciało jednak nie uległo rozkładowi. W nim Jezus powstał do życia, aby nam dać udział w Jego Zmartwychwstaniu.

Ojcze Nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

7. Tajemnica: Złożenie Pana Jezusa do Grobu

Owoc tajemnicy: Prośba o szczęśliwą śmierć

Maryjo, Matko rzeczy niewidzialnych! Dopomóż nam sięgnąć poza grób wzrokiem wiary. Bądź przy tych wszystkich, którzy grzebią swoich najbliższych, zwłaszcza przy matkach tracących swoje dzieci. Pomóż nam tak patrzeć na śmierć, byśmy nie utracili sensu życia.

Ojcze Nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Zakończenie:

Na uczczenie łez, które Najświętsza Maryja Panna przy tych tajemnicach wylała oraz na uproszenie łaski odpustu przypisanego do tej modlitwy – 3 razy: Zdrowaś Maryjo…

Za dobrodziejów żywych i umarłych:

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Niech pomoc Bożą zawsze nam wyprasza Matka Chrystusa i Matka nasza. Amen.

 

Opracowano na podstawie:
„Nadzieja i życie. Biuletyn informacyjny ADŚ”;
duchprawdy.com; misyjne.pl; naszdziennik.pl