Biblioteka

Biblioteka parafialna czynna jest co drugą niedzielę po Mszach św.

W pilnych sprawach można się zgłaszać także w innych terminach.

Do roku 2010 zebrany księgozbiór przechowywany był w pomieszczeniach kancelaryjnych probostwa. Z powodu ciągle zwiększającej się liczby woluminów jesienią 2009 roku rozpoczęto budowę nowej biblioteki, w połączeniu z instniejącym już budynkiem ośrodka św. Józefa. Po wykończeniu pomieszczeń i wstawieniu specjalnych regałów przeniesiono dotychczasowy księgozbiór i rozpoczęto wprowadzanie do odpowiedniego programu bibliotecznego pozyskiwanych nieustannie nowych pozycji książkowych. W bibliotece skatalogowanych jest obecnie ok. 16 tysięcy woluminów, a ok. 10 tysięcy czeka na skatalogowanie. W bibliotece wypożyczyć można również kasety wideo z filmami o tematyce religijnej, rodzinnej i popularnonaukowej.

W księgozbiorze naszej biblioteki są także kunsztownie oprawione woluminy z XVIII wieku, m. in.  „Święta kaznodziejskie na cały rok po różnych kościołach ogłoszone przez ks. Jerzego Mruczyńskiego, a później do druku podane, roku od wcielonej mądrości Boskiej 1752”, kancjonały ks. Antoniego Janusza, list pasterski „O Kościele Chrystusowym” ks. dr Józefa Bilczewskiego, wydany w Cieszynie w 1908 r.. Jest również mszał rzymski z 1738 roku oraz „Kazania” ks. Samuela Dambrowskiego, pastora ewangelickiego z Wilna, wydane w 1896 roku i wiel, wiele innych. Niemal wszystkie starodruki zostały wystawione w specjalnie przygotowanych gablotach, ustawionych w dolnym pomieszczeniu biblioteki oraz w sali audiowizualnej nad biblioteką.
Starodruki  udostępniane są wyłącznie na miejscu.