Cmentarz

Cmentarz parafialny usytuowany jest w sąsiedztwie kościoła parafialnego. Księga Zmarłych i Księga Cmentarna prowadzone sa od 15.VIII.1983 r.
Wśród spoczywających tutaj parafian jest były proboszcz śp. ks. kan. Stanisław Gawlas (+28.08.2001 r.), który prowadził parafię przez 8 lat (1993-2001). Spoczywa tutaj też ks. kan. Franciszek Strauch (+17.XII.2010 r.), który w naszej parafii był przez 18 lat rezydentem, a który w swoim testamencie poprosił, aby pochowano go w Pogórzu. Na cmentarzu znajduje się też obelisk upamiętniający pierwszego i jedynego do roku 2013 kapłana pochodzącego z Pogórza – ks. kan. Stanisława Pagieły (+31.VIII.2010 r.)

Wszystkie sprawy związane z pochówkiem załatwiane są w kancelarii parafialnej.

Rodzina osoby zmarłej ustala z ks. Proboszczem lub ks. Wikariuszem: datę, formę pogrzebu oraz miejsce pochówku (cmentarz, miejsce na cmentarzu) dostarczając następujące dokumenty:
1.      Kartę zgonu.
2.      Kserokopię skróconego aktu zgonu (z USC).
3.      Jeśli osoba zmarła w szpitalu – zaświadczenie o przyjęciu sakramentów św.
4.      Rodzina informuje kościelnego o terminie pogrzebu /p. Roman Kozubek, tel. 600 934 047/.58 42 06
5.      Rodzina ustala z zakładem pogrzebowym wykopanie grobu i obsługę ceremonii pogrzebowej. /p. Jacek Glet, tel. 604 301 732/.
6.      Rodzina zamawia organistę. /p. Paweł Seligman, tel. 607 351 151/.
7.      Rodzina zamawia ministrantów /najlepiej z rodziny lub sąsiedztwa/.
8.      Najpóźniej w przeddzień pogrzebu do kancelarii parafialnej rodzina dostarcza krótką informację o osobie zmarłej, zwracając szczególną uwagę  na to, komu i za co należałoby złożyć podziękowanie podczas pogrzebu.

Za pogrzeb nie ma ustalonej kwoty – rodzina składa ofiarę.
Za miejsce cmentarne obowiązuje opłata 400 zł na 20 lat.

Parafia w Pogórzu nie pobiera opłaty za nagrobek /na innych cmentarzach jest to 10% od wartości nagrobka/. W zamian za to, w trosce o godne miejsce spoczynku zmarłych, rodziny których bliscy spoczywają na tym cmentarzu uprasza się, aby każdego roku złożyły ofiarę na pokrycie kosztów: wody, prądu, wywozu śmieci, prac porządkowych i konserwatorskich.

O zamiarze postawienia nagrobka rodzina informuje kancelarię parafialną przynajmniej na tydzień przed rozpoczęciem prac, wskazując firmę kamieniarską, która te prace będzie wykonywać, adres i telefon firmy oraz osobę do kontaktu (nr telefonu). Wymiary nagrobków /ważne dla firm kamieniarskich/ dla grobu pojedynczego: 110×230 cm; dla grobu podwójnego: 200×230 cm.