Wydarzenia mijającego roku w skrócie

W roku 2023:

 • Chrztu św. udzielono 11 dzieciom (3 spoza parafii), w poprzednim roku 22 dzieciom
 • Komunię św. po raz pierwszy przyjęło 18 dzieci; w ubiegłym roku 14 dzieci
 • Sakrament bierzmowania przyjęło 29 osób; w ubiegłym roku 15.
 • Sakramentalne małżeństwo zawarło 12 par (w tym 4 pary spoza naszej parafii). W poprzednim roku 8 par
 • Sakramenty święte w ramach odwiedzin chorych przyjęło 141 parafian, w ubiegłym roku 117. Sakrament namaszczenia chorych w swoich domach oraz w kościele w czasie rekolekcji wielkopostnych i misji parafialnych przyjęło 110 osób.
 • Zmarło 18 parafian (w tym 4 panie z PDPS). W roku 2022 – 17 (w tym 5 pań z PDPS).
 • Komunii św. rozdano 36.000poprzednim roku ok. 35.000.
 • Średnio w Mszach św. niedzielnych uczestniczyło 590 wiernych – w zeszłym roku 649

 Wydarzenia duszpasterskie

 • W lutym poszczególne działy życia parafii: duszpasterski, administracyjny, ekonomiczny, materialny były wizytowane przez pracowników kurii diecezjalnej. W ramach wizytacji miały miejsce spotkania z liderami grup: lektorów i ministrantów, Dzieci Maryi, Apostolatu Maryjnego, Apostolstwa Dobrej Śmierci, Róż Różańcowych, modlących się za kapłanów w tzw. Margaretkach, osób angażujących się w pomoc misjom, w pomoc charytatywną oraz osób należących do Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej.
 • w niedzielę, 5 marca, nasza parafia przeżywała wizytację kanoniczną przeprowadzoną przez Ks. Bpa Romana Pindla.
 • rekolekcje wielkopostne poprowadził o. dr Piotr Paradowski, franciszkanin
 • palmy na Niedzielę Palmową przygotowały dziewczynki należące do Dzieci Maryi wraz ze swoimi rodzicami
 • w naszej parafii utrzymał się zwyczaj nocnej adoracji przy Bożym Grobie
 • od maja do października miały miejsce wieczory „modlitwy fatimskiej”
 • były dwa dni całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu;
 • w niedzielę, 30 kwietnia – uroczystość I Komunii św.
 • 3 maja – w odpust parafialny kazania wygłosił ks. Leszek Kostrzewa
 • 13 maja wyjazd dzieci pierwszokomunijnych na pielgrzymkę do Częstochowy na Jasną Górę
 • w naszym kościele miały miejsce międzydiecezjalne dwa dni skupienia Apostolatu Maryjnego i jeden czcicieli Pompejańskiego Ruchu Różańcowego
 • w lipcu wycieczka Dzieci Maryi i ministrantów do Jury Krakowsko-Częstochowskiej
 • wyjazd Apostolatu Maryjnego na pielgrzymkę na Jasną Górę
 • w dzielnicy Las w święto Podwyższenia Krzyża Świętego został poświęcony nowy krzyż
 • 1 października świętowaliśmy 12 rocznicę konsekracji kościoła
 • 14 października – młodzież z rąk Ks. Bpa Piotra Gregera przyjęła sakrament bierzmowania
 • w listopadzie przeżywaliśmy misje parafialne, które poprowadził Ks. Piotr Hoffmann. Na zakończenie misji w Galerii Madonn zorganizowane zostało spotkanie dla naszych Seniorów
 • 1 grudnia spotkanie Pań Rejonowych
 • w adwencie odbyła się peregrynacja tryptyków adwentowych
 • pani katechetka Grażyna przygotowała kiermasz ozdób świątecznych, z którego dochód przeznaczony został na misje
 • w święto Świętych Młodzianków Msza św. w intencji dzieci zakończona indywidualnym błogosławieniem
 • kontynuowaliśmy tradycję nabożeństw w plenerze: *dni krzyżowych odprawianych przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach; *w uroczystość Wniebowzięcia NMP przy kapliczce w Łęgu i *w święto Podwyższenia Krzyża Św. przy Białym Krzyżu w dzielnicy Las
 • odprawialiśmy nabożeństwa pierwszopiątkowe i pierwszosobotnie; w maju – nabożeństwa majowe; w październiku – różaniec; tradycyjnie w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Msza św. w Godzinie Łaski o godz. 12.00
 • w każdą niedzielę i święta odprawiane były Msze św. w int. parafian a raz w miesiącu w int. grup parafialnych Apostolstwa Dobrej Śmierci i Apostolatu Maryjnego oraz Msza św. w patronalne święto – w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – w int. Apostolatu Maryjnego i Dzieci Maryi
 • systematycznie odbywały się spotkania formacyjne Dzieci Maryi i służby liturgicznej; ADŚ
 • jako parafia mocno włączyliśmy się w pomoc misjom: 1) pomoc Ukrainie; 2) wsparliśmy budowę kościołów w Kinoni i Wnkumbie w Rwandzie oraz w Krasnojarsku w Rosji; Fundację Raoula Follereau pomagającej ludziom chorym na trąd; wsparliśmy misje Pallotynów i Karmelitów Bosych w Rwandzie i Burundii a także Franciszkanów w Boliwii; 3) podczas poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny zebrano ofiary jałmużny postnej, którą przeznaczyliśmy na żywienie dzieci w krajach misyjnych
 • włączyliśmy się w zbiórki: na rzecz Dzieła Nowego Tysiąclecia; pomoc zakonom klauzurowym; na Radio „Anioł Beskidów” i diecezjalny Dom Matki i Dziecka; włączyliśmy się w akcje diecezjalnej Caritas:; wielkopostną skarbonkę, paschaliki  wielkanocne, świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom; przeprowadzone były dwie zbiórki na: pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii (w lutym) i w sierpniu pomoc ofiarom powodzi w Słowenii.
 • początkiem listopada rozpoczęła się roczna akcja „Skarbony misyjnej i na cele charytatywne”, która zakończy się w Niedzielę Misyjną (w październiku 2024r.)

 wydarzenia kulturalne:

 • w styczniu – 11-te (wykonawcy: Magdalena Steczkowskowska i Antonina Kraszewska), a w miniony piątek 12-te „Pogorskie Kolędowanie” (wykonawcy: „Arka Noego”). „Pogorskie Kolędowanie” połączone jest ze zbiórką na cele charytatywne. Kilkukrotnie dochód z Kolędowania przeznaczony był na doposażenie przyparafialnej wypożyczalni sprzętu, która od kilkunastu lat służy ludziom chorym i cierpiącym
 • w Galerii Madonn wystawa poświęcona słudze Bożemu Robertowi Schumanowi – „Ojcu Wspólnoty Narodów Europy”
 • w ramach XV edycji „Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej” – dwa koncerty: w odpust parafialny, 3 maja i w rocznicę konsekracji kościoła – 1 października

 inne:

 • funkcjonuje przyparafialna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • funkcjonuje biblioteka parafialna
 • Rada Sołecka wraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Pogórza w naszej sali spotkań przygotowała przedadwentowe spotkanie dla Seniorów Pogórza
 • z Ośrodka rekolekcyjnego korzystały grupy: animatorzy służby liturgicznej, grupy rekolekcyjne Dzieci Maryi ze Śląska oraz inne młodzieżowe grupy formacyjne, w tym kilka grup młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Miały też miejsce rekolekcje dla dorosłych: dla katechetów z naszej diecezji oraz archidiecezji katowickiej; dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św.; dla członków koła misyjnego z archidiecezji katowickiej, Kościoła Domowego i inne

 inwestycje, remonty, naprawy w 2023 r.:

 • konserwacja i malowanie wszystkich zewnętrznych drzwi naszego kościoła;
 • wykonano gruntowny – kapitalny remont kaplicy przydrożnej „Biały Krzyż” w dzielnicy Las, przy tej okazji zmieniono krzyż z drewnianego na aluminiowy; zmieniono zieloną architekturę wokół Krzyża; postument obłożony granitowymi płytami; naprawiono i pomalowano figurę Piety
 • drewniany Biały Krzyż po naprawie i malowaniu umieszczony został na ścianie kościoła, do krzyża wykonano ścieżkę (teren zielony przed krzyżem wymaga dokończenia – wykonania zielonej architektury);
 • naprawa i konserwacja 121-letniego Krzyża Misyjnego przy kościele
 • na cmentarzu wykonano chodniczki wokół Golgoty oraz wycięto i wywieziono suche iglaki i gałęzie (jeszcze nie wszystko)
 • oczyszczono i pomalowano figury z cmentarnej „Golgoty” i figurę Chrystusa Frasobliwego z kapliczki pod dębem sprzed kościoła
 • wykonano naprawę, konserwację i malowanie tejże kapliczki
 • na bieżąco naprawiany był sprzęt rehabilitacyjny z przyparafialnej wypożyczalni
 • na bieżąco w kościele, na probostwie, w ośrodku rekolekcyjnym i w obejściu zabudowań parafialnych wykonywane były prace porządkowe, remontowe i gospodarcze

 Podziękowania

W ostatnim dniu roku pragnę złożyć wszystkim Parafianom a także Gościom, którzy czują się cząstką naszej wspólnoty parafialnej: serdeczne i szczere Bóg zapłać za modlitwę, wszelkie zaangażowanie na rzecz parafii, za każdą ofiarę i gest życzliwości.

Dziękuję ks. Janowi za zaangażowanie w duszpasterstwo, za głoszone do nas kazania, za przedświąteczne posługi w konfesjonale i za tak ofiarną liturgiczną posługę w czasie świąt. Najserdeczniejsze podziękowania kieruję również do ks. prałata Stanisława Bogacza, który wspiera nas w odprawianiu Mszy św. a także za głoszone do nas słowo Boże.

Podziękowania kieruję do organisty p. Pawła i wspierających go innych organistów – na pierwszym miejscu naszego parafianina p. Kazimierza. Najgorętsze podziękowania dla p. Eli Słowak i jej rodziny za całoroczną dbałość o dekorację kościoła i czystość naszej świątyni. Dziękuję wszystkim współpracownikom zakrystii: p. kościelnemu Andrzejowi, pomagającemu mu drugiemu p. Andrzejowi – za całoroczną posługę w zakrystii i za pomoc w przygotowaniu dekoracji świątecznych; Panom, którzy w czasie Triduum Paschalnego wsparli ich w ich posłudze; p. Krysi za prowadzenie kancelarii parafialnej; paniom posługującym na probostwie: p. Danusi, p. Ziucie, p. Marysi i p. Zosi. Państwu Joannie i Radosławowi  Klimus-Baranowskim za troskę o czystość Ośrodka rekolekcyjnego. Dziękuję p. Eli Czakon za całoroczną troskę o czystość szat liturgicznych i pranie bielizny ołtarzowej. Dziękuję opiekunom dziecięcych grup duszpasterskich: p. Krysi za opiekę nad Dziećmi Maryi oraz p. Basi i Animatorom za pomoc w przygotowaniu młodzieży do bierzmowania; p. Adamowi za pomoc w prowadzeniu ministrantów. Dziękuję lektorom i ministrantom, a także p. Julii Chromik, która jak tylko jest w parafii, to podczas Mszy św. śpiewa psalmy; Panom, którzy włączają się w posługę lektora i kantora. Dziękuję Paniom: dwóm Jolom, Basi i Małgosi, które systematycznie dbają o porządek w ogrodzie probostwa; Panom Rejonowym i innym Panom za prace porządkowe na cmentarzu i na parkingu; Paniom Rejonowym za koordynację różnych działań w dzielnicach (zbiórki na sprzątanie, adwentowe nawiedzenie rodzin); p. Piotrowi Góreckiemu za fotograficzne dokumentowanie wydarzeń z życia parafii. Pani Grażynie Wieja za prowadzenie biblioteki oraz za robienie dziesiątek różańcowych z fasolek i łzawicy wyhodowanych w naszym ogrodzie. Dziękuję Panom: Jasiowi Chromikowi oraz Arturowi i Krystianowi Czerniejom za wszelkie instalacje i usuwanie usterek zarówno w instalacjach wodnych jak i gazowych, panu Jasiowi Kocurkowi za wszystkie prace stolarskie i remontowe wyposażenia ośrodka rekolekcyjnego. Bardzo gorące podziękowania dla p. Piotra Kałuży i jego współpracowników: p. Klaudiusza Kieczka i p. Stasia Gabor za wszystkie prace związane z naprawą i renowacją drzwi do kościoła i za prace remontowe w kościele. Podziękowania dla p. Mariana Fafuły za wszelkie prace konserwatorskie, porządkowe i remontowe wykonane w budynkach i obejściu zabudowań parafialnych a także za pomoc w tworzeniu dekoracji świątecznych i ich uprzątnięciu. Dziękuję p. Władysławowi Cieślarowi i p. Józefowi Szczepańczykowi za obsługę darów otrzymywanych z Banku Żywności (odbiór i przekazywanie do osób i instytucji potrzebujących). Dziękujemy wszystkim angażującym się w życie parafialne.

Wszystkim Parafianom i Gościom za ofiarność na rzecz kościoła. Wszystkim za wszystko jeszcze raz składam serdeczne: Bóg zapłać.