Wydarzenia mijającego roku w skrócie

Trochę statystyki:

 • Chrztu św. udzielono 17 dzieciom (8 spoza parafii), w poprzednim roku 30 dzieciom (w tym 6 spoza)
 • I Komunia św.: 25 dzieci; w ubiegłym roku 21 dzieci
 • Sakrament bierzmowania przyjęło 16 osób; w ubiegłym roku również 16.
 • Sakramentalne małżeństwo zawarły 4 pary (w tym 3 pary spoza naszej parafii). W poprzednim roku 7 par (w tym 2 spoza).
 • Sakramenty święte w ramach odwiedzin chorych przyjęło 107 parafian, w ubiegłym roku 72. Sakrament namaszczenia chorych w swoich domach przyjęło 29 osób.
 • Zmarło 32 parafian (w tym 3 panie z PDPS). W roku 2020 – 26 (w tym 8 pań z PDPS).
 • Komunii św. rozdano 35000, w poprzednim roku 31.000.
 • Średnio w Mszach św. niedzielnych uczestniczyło 651 wiernych (dane z tzw. liczenia wiernych w niedzielę 26.09.2021r.) W okresach świątecznych zwiększyliśmy liczbę Mszy niedzielnych i świątecznych, aby – mimo pandemicznych ograniczeń – jak najwięcej wiernych mogło uczestniczyć w Mszach św. a także zwiększyliśmy czas możliwości korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Wydarzenia

 • parafialne rekolekcje wielkopostne poprowadził ks. Andrzej Zając, proboszcz i kustosz sanktuarium Pana Jezusa Cierpiącego w Bielanach koło Kęt,
 • od maja do października miały miejsce wieczory „modlitwy fatimskiej”, 13 października w ramach tego nabożeństwa przy stacjach Siedmiu Boleści Maryi odmówiliśmy koronkę do Siedmiu Boleści Maryi
 • parafianie podjęli dwa dni całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu (7 kwietnia i 1 października);
 • 3 maja – kazania odpustowe wygłosił ks. Aleksander Smarduch – proboszcz parafii św. Urbana w Hecznarowicach; popołudniu miał miejsce pierwszy koncert z cyklu „Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej”
 • 30 maja parafialna grupa Apostolatu Maryjnego dziękowała za 25 lat swojego istnienia
 • W naszym kościele miały miejsce międzydiecezjalne dni skupienia Apostolatu Maryjnego oraz czcicieli Pompejańskiego Ruchu Różańcowego
 • odbyły się 2 pielgrzymki parafialne: do Kalisza, Lichenia, Częstochowy oraz na Bachledówkę, Krzeptówki i do Ludźmierza
 • w sierpniu – na pamiątkę ogłoszonego w 2021 Roku Św. Józefa przy wejściu do salek powstał „Warsztat św. Józefa”
 • w niedzielę, 3 października z okazji X rocznicy konsekracji kościoła miał miejsce finałowy koncert XIII edycji „Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej – Pogórze” w wykonaniu Bielskiego Chóru Kameralnego
 • w sobotę, 16 października – młodzież z rąk Ks. Bpa Piotra Gregera przyjęła sakrament bierzmowania
 • w październiku i listopadzie sprawowane były Msze św. połączone z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duszy i ciała, które prowadził franciszkanin o. Teodor Knapczyk
 • w niedzielę, 14 listopada rozpoczęto etap parafialny Drogi Synodalnej
 • 24 listopada spotkanie Rady Duszpasterskiej i pierwsze spotkanie w ramach Drogi Synodalnej.
 • w czasie adwentu w naszej parafii trwało tradycyjne adwentowe nawiedzenie rodzin,
 • w święto Świętych Młodzianków odprawiona była Msza św. zakończona indywidualnym błogosławieniem dzieci;
 • odprawiane były nabożeństwa: *dni krzyżowych przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach; *w uroczystość Wniebowzięcie NMP przy kapliczce w Łęgu i *w święto Podwyższenia Krzyża Św. przy Białym Krzyżu w dzielnicy Las oraz *nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca;
 • odbywały się spotkania formacyjne ministrantów i Dzieci Maryi.
 • w ciągu wakacji z Ośrodka rekolekcyjnego korzystały małe grupy rekolekcyjne i formacyjne
 • na bieżąco w kościele, na probostwie i w obejściu kościoła wykonywane były prace porządkowe, remontowe i gospodarcze, m.in. wymalowano pomieszczenia na probostwie i w salkach, doposażono wyremontowany ośrodek św. Józefa; na cmentarzu wymieniono całe ogrodzenie;
 • Parafia włączyła się w: 1) dzieła misyjne (wsparcie: budowy kościołów w Kinoni i Krasnojarsku; Fundacji Raoula Follereau pomagającej ludziom chorym na trąd; pomoc prześladowanym w Libanie (Pomoc Kościołowi w Potrzebie); Ad Gentes – pomoc Kościołowi na Wschodzie; 2) zbiórkę na rzecz Dzieła Nowego Tysiąclecia; 3) pomoc zakonom klauzurowym; 4) zbiórka na Radio „Anioł Beskidów”; 5) włączono się w  akcje Caritas: wielkopostną skarbonkę, paschaliki  wielkanocne oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, zbiórka dla Chorwacji, Afganistanu i poszkodowanym w ulewach.

Podziękowania

W ostatnim dniu roku pragnę złożyć wszystkim Parafianom a także Gościom, którzy czują się cząstką naszej wspólnoty parafialnej: serdeczne i szczere Bóg zapłać za modlitwę, wszelkie zaangażowanie na rzecz parafii, za każdą ofiarę i gest życzliwości.

Dziękuję ks. Janowi za zaangażowanie w duszpasterstwo, za głoszone do nas kazania, za przedświąteczne posługi w konfesjonale i za tak ofiarną liturgiczną posługę w czasie świąt. Najserdeczniejsze podziękowania kieruję również do ks. prałata Stanisława Bogacza, który wspiera nas w odprawianiu Mszy św. a także w głoszeniu słowa Bożego.

Ogromne podziękowania kieruję do naszego organisty p. Pawła i wspierającego go p. Kazimierza. Najgorętsze podziękowania dla p. Eli i jej rodziny za całoroczną dbałość o czystość naszej świątyni. Dziękuję wszystkim Współpracownikom zakrystii: p. kościelnemu Andrzejowi, pomagającemu go drugiemu
p. Andrzejowi – za pomoc w przygotowaniu dekoracji świątecznych i całoroczną posługę w zakrystii; w kancelarii p. Krysi; paniom posługującym na probostwie: p. Danusi, p. Marysi, p. Ziucie, p. Zosi, p. Eli. Dziękuję p. Eli Czakon za całoroczną troskę o czystość szat liturgicznych i pranie bielizny ołtarzowej. Dziękuję opiekunom dziecięcych grup duszpasterskich; p. Basi i animatorom za pomoc w przygotowaniu młodzieży do bierzmowania. Dziękuję lektorom i ministrantom – tym, którzy się nie wystraszyli się i nie zdezerterowali ze służby liturgicznej przy ołtarzu oraz dziewczynkom z Dzieci Maryi, a także Panom, którzy coraz śmielej i chętniej włączają się podczas Mszy św. w posługę lektora a nawet kantora. Dziękuję Paniom: dwóm Jolom, Basi i Małgosi, które systematycznie dbają o porządek w ogrodzie probostwa; p. Piotrowi Góreckiemu za fotograficzne dokumentowanie wydarzeń z życia parafii. Dziękuję Panom: Arturowi i Krystianowi Czerniej oraz Jasiowi Chromik za usuwanie usterek w instalacjach wodnych i c.o., panu Jasiowi Kocurek za wszystkie prace stolarskie i remontowe m.in. wyposażenia ośrodka rekolekcyjnego. Dziękujemy wszystkim angażującym się w życie parafialne.

Wszystkim Parafianom i Gościom za ofiarność na rzecz kościoła. Wszystkim za wszystko jeszcze raz składam serdeczne: Bóg zapłać.