Adoracja Najświętszego Sakramentu – 1.10.2020 r.

w IX rocznicę konsekracji kościoła, 1 października 2020 r. –  czwartek

 „(…) Podczas Eucharystii wierni adorują obecnego w niej Zmartwychwstałego Jezusa; widzimy zaś, jak łatwo zanika zmysł adoracji, modlitwa adoracji.

Porządek adoracji:

8.00  –    Las, Kościół

9.00 –     Goruszki

10.00 –   Osiedle k/Skoczowa

11.00 –   Wądolec

12.00 –   Bajerki i Dziedzina

13.00 –   Łęg

14.00 –   Dębina

15.00 –   Zalesie

16.00 –   Zamek, Kępki

17.00 –   dzieci i młodzież

17.15 –   nabożeństwo różańcowe

Świadomi faktu, że Bóg nigdy nie opuszcza ludzkości, którą stworzył, i że nawet najcięższe próby mogą przynosić owoce łaski, przyjęliśmy oddalenie od ołtarza Pańskiego jako czas postu eucharystycznego, służący z pożytkiem temu, byśmy na nowo odkryli żywotne znaczenie, piękno i niezmierzoną wartość Eucharystii. Kiedy to tylko możliwe, trzeba jednak powrócić do Eucharystii z oczyszczonym sercem, z odnowionym zadziwieniem, z mocniejszym pragnieniem, by spotkać Pana, trwać przy Nim i przyjąć Go, aby zanieść Go braciom, dając świadectwo życia wypełnionego wiarą, miłością i nadzieją (…)”. /frag. listu Ks. kard. R. Saraha “Z radością powróćmy do Eucharystii”/