Porządek adoracji Najświętszego Sakramentu w VIII r. poświęcenia kościoła, 1.10.2019

Adoracja Najświętszego Sakramentu w VIII rocznicę konsekracji kościoła

wtorek,  1 października 2019

„Chwała i dziękczynienie
bądź w każdym momencie,
Jezusowi w Najświętszym,
Boskim Sakramencie…”.

Porządek:

8.00   –   Msza św.

9.00  –    Las, Zamek i Kościół

10.00 –   Goruszki, Dębina

11.00 –   Osiedle k/Skoczowa, Zalesie

12.00 –   Wądolec

15.30 –   Bajerki i Dziedzina

16.30 –   Łęg i Kępki

17.00 –   kandydaci do bierzmowania

17.15 –   nabożeństwo różańcowe