Dożynki – dziękczynienie za plony, niedziela – 6.09.2020

Dzisiejszy dzień, to dzień dziękczynienia. Podczas Mszy świętej o godz. 9.00 w sposób szczególny dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony .

W procesji z darami dzieci przyniosły symboliczne chlebki i winogrona. Natomiast Gazdowie wraz ze swoimi dziećmi przynosząc chleb wypieczony z tegorocznej mąki podziękowali Panu Bogu za plony ziemi i przypomnieli, że chleb jest darem nieba. Ksiądz Proboszcz przyjął chleb, ucałował i złożył na ołtarzu. Następnie poświęcił pięknie ułożone w prezbiterium i przy bocznym ołtarzu dary: owoce, jarzyny, przetwory, wędliny i mnóstwo innych wiktuałów.

W homilii ks. Ignacy przypomniał, że chleb powszedni, o który prosimy w Modlitwie Pańskiej jest dla wszystkich ludzi na całym świecie. Wszyscy ludzie są dziećmi Ojca Niebieskiego. A On troszczy się o swoje dzieci i daje chleba pod dostatkiem. To skąd na świecie tyle głodu? – zastanawiał się. Bo bogaci i syci tego świata zapominają dzielić się z ubogimi. Ubodzy nie są takimi z niechęci do pracy ale przede wszystkim z tego, że żyją w takich miejscach, gdzie o plony jest bardzo trudnoBogaci uważają, że ziemia obrodziła tylko dla nich. Wolą zniszczyć żywność niż sprzedać ją za niską cenę. Popatrzmy – mówił dalej – ile żywności marnuje się w naszych domach, w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Dziękując Bogu za tegoroczne plony mamy pamiętać, że Bóg dał je wszystkim swoim dzieciom, wszystkim! W ostatnich miesiącach codziennie słyszymy ile osób zachorowało i ile umarło na Covid. Ale nikt nie wspomina o innym wirusie – o głodzie, który zbiera śmiertelne żniwo. I to nie w takich ilościach jak Covid. Głód codziennie zabija 80.000 dzieci! Czy to nie są przerażające statystyki?  Ale jeszcze bardziej przerażające jest to, że na ten “wirus” jest szczepionka. Jest nią jedzenie. I tego jedzenia jest wystarczająca ilość, bo Ojciec Niebieski dba o swoje dzieci. I z głodu nikt nie musi umierać. Ale o tym w mediach nie usłyszymy, bo głód nie zabija bogatych! Ks. Ignacy przypomniał także o innym pokarmie, za który też mamy dziękować – o pokarmie dla duszy. Mówił: Pan Jezus kazał nam prosić o pokarm dla duszy, bo nie samym chlebem żyje człowiek. Pan Bóg pomyślał także o pokarmie dla duszy. Pokarm dla ciała i pokarm dla duszy pochodzą z nieba, są darem Ojca. Chleb powszedni na skutek wypowiedzianego przez Chrystusa słowa staje się pokarmem dla duszy. Jest to pokarm na życie wieczne. Tym pokarmem już za chwilę będzie nas karmił Chrystus.

Na zakończenie uroczystości Ksiądz Proboszcz podziękował Paniom Rejonowym dzielnic: Bajerki, Dziedzina i Zamek, za przygotowanie zewnętrznej oprawy uroczystości; Gazdom Dożynek za to, że kontynuowana jest piękna tradycja; paniom, młodzieży i dzieciom, które przyszły ubrane w stroje regionalne. Podziękowania skierował także do wszystkim ofiarodawców darów dożynkowych i do uczestników Eucharystii za dar ołtarza.

Po Mszy świętej dzieci i dorośli w strojach ludowych oraz poczet sztandarowy Straży Pożarnej zaproszeni byli na słodki poczęstunek do sali spotkań.

W tym roku podczas Mszy św. nie było dzielenia pokrojonym chlebem, ale w zamian za to wszyscy wychodzący z kościoła mogli zabrać z koszyków wystawionych w drzwiach kościoła po jednym maleńkim chlebku.