Dożynki i 20 lat posługi duszpasterskiej ks. prob. Ignacego w naszej parafii – 5.09.2021

W niedzielę, 5 września, w naszej parafii miały miejsce dożynki. Podczas uroczystej Eucharystii o godz. 9.00 dziękowaliśmy Dobremu Bogu za tegoroczne plony ziemi. Ksiądz proboszcz na wstępie Mszy św. powiedział: Uczmy się wszyscy poszanowania dla tego, co daje nam Bóg, nie marnujmy żywności, sprawiedliwie ją rozdzielajmy, tak aby na świecie nikt nie cierpiał głodu. Do pięknie przystrojonej świątyni plonami w uroczystej procesji weszli Kapłani, asysta liturgiczna oraz dzieci, dziewczęta i panie ubrane w stroje ludowe. Gospodarze dożynek wręczając Ks. Proboszczowi chleb upieczony z tegorocznej mąki wyrazili wdzięczność:

Dziękujemy dziś Bogu za błogosławieństwo w tegorocznych plonach; za wysiłek rolników, poświęcenie i trud pracy na roli i w sadach. Dziękujemy za ten chleb powszedni, który otrzymujemy codziennie dzięki łasce Boga. Składamy go dzisiaj na ołtarzu, a wraz z nim składamy nasze serca, dobre czyny i pracę. Pragniemy dzielić się chlebem ze wszystkimi, co będą w potrzebie.

Na zakończenie Mszy św. w imieniu całej wspólnoty ks. prob. Ignacy Czader podziękował Paniom Rejonowym z Zalesia I, Zalesia II i Kępek, które w tym roku  przygotowały zewnętrzną oprawę tej uroczystości a także paniom, młodzieży i dzieciom w strojach regionalnych; pocztowi sztandarowemu Straży Pożarnej. Serdeczne podziękowania skierował do wszystkich ofiarodawców tak obfitych darów dożynkowych.

Parafianie Pogórza z wdzięcznością pamiętali o 20 rocznicy posługi duszpasterskiej ks. prob. Ignacego Czadera w tej wspólnocie. Przedstawiciele grup formacyjnych i Parafian złożyli Ks. Ignacemu życzenia i podziękowania za Jego ogromnie ofiarną posługę sakramentalną, za zaangażowanie w budowę wspólnoty, za dbałość o piękno świątyni i całego jej obejścia. Podziękowali także Ks. Ignacemu za to, że uczy nas wrażliwości na ludzką biedę i dostrzeganie potrzeb innych, w tym także całych wspólnot parafialnych, chociażby na Ukrainie czy w Rwandzie:

Czcigodny, Kochany Księże Proboszczu.
Wierny swemu powołaniu i posłannictwu Biskupa obchodzisz dziś 20 lat posługi w naszej wspólnocie parafialnej. Dziękujemy Panu Bogu za to Twoje doświadczenie pełne radości, dumy, ale też trudu i cierpienia, doświadczeń i zmagań. Dziękujemy za zrozumienie, troskę, obecność… za wspólne budowanie domu na skale. Dzisiaj, na kolejne lata Twojej posługi kapłańskiej w Pogórzu, pragniemy życzyć Ci: Bożej miłości, darów Ducha Świętego, Matczynej opieki Patronki tej wspólnoty,  ludzkiej dobroci i życzliwości, żelaznego zdrowia, anielskiej cierpliwości, wytrwałości Twojego Patrona – św. Ignacego, i tego, abyś – tak jak to czynisz do dzisiaj, dalej pozostawiał po sobie wiele pięknych choć niewidocznych śladów w ludzkich sercach i duszach. Niech Twoje wysiłki włożone w troskę o nasze zbawienie przełożą się na ogrom skarbów zgromadzonych w niebie. Ucz nas dalej być żywą wspólnotą misyjną. Ucz nas dzielić się dobrami materialnymi z tymi, którzy ich potrzebują. Ślady tego wpisane są w historie dzieci, młodzieży i dorosłych (nie tylko z Polski), którzy korzystali z ośrodka rekolekcyjnego; w historie tych parafii, które dzięki Twojej odwadze, otrzymały i otrzymują wsparcie /w Ukrainie czy w Rwandzie/.  Drogi Księże Proboszczu do tych życzeń dołączamy serdeczne wyrazy wdzięczności i zapewnienie o naszej modlitwie w Twojej intencji – Parafianie.

Wychodząc z kościoła – na pamiątkę tej dziękczynnej uroczystości – każdy mógł zabrać z koszyków wystawionych przy drzwiach jeden maleńki chlebek.

Organizatorzy i osoby zaangażowane w oprawę zewnętrzną dożynek oraz winszownicy – po Mszy świętej zaproszeni zostali na poczęstunek do sali spotkań.