Dzień skupienia Apostolatu Maryjnego, 14.05.2022

W sobotę, 14 maja br. Miał miejsce dzień skupienia Apostolatu Maryjnego z Archidiecezji Katowickiej i Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Uczestniczyło w nim 131 osób, w tym 15 kapłanów.

Apostołki i apostołowie Maryjni przyjeżdżają do Pogórza dwa razy w roku, bo jak powiedziała  a.m. Sylwia: mają ogromną potrzebę wspólnej modlitwy, duchowego umocnienia oraz wzajemnego obdarowania i wsparcia (m.in. poprzez rozmowy przy stole).

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i przywitaniem przybyłych uczestników. Głos zabrał diecezjalny ojciec duchowny, nasz Ks. Proboszcz Ignacy Czader. W swoim rozważaniu nawiązał on do rozmowy św. O. Pio ze św. Janem Pawłem II. Ówczesny kardynał Wojtyła zapytał stygmatyka, która rana Pana Jezusa była najbardziej dotkliwa? O. Pio odpowiedział, że ta rana na ramieniu. Ks. Ignacy obdarował uczestników folderami z obrazkiem i modlitwą do Rany Ramienia Pana Jezusa. Przy tej okazji zachęcił do zobaczenia tzw. Galerii Madonn przygotowanej w łączniku pomiędzy probostwem a ośrodkiem rekolekcyjnym. W związku z trwającą wojną na Ukrainie wspomniał osobę śp. Romana Sokacza, który zginął, jadąc na wojnę z rosyjskim agresorem w roku 2014 – ta wojna trwa nie ostatnie trzy miesiące, ale kilka lat. Ks. Proboszcz podziękował wszystkim, którzy wspierają naród Ukraiński poprzez modlitwę, ofiarowane w intencji pokoju cierpienia oraz za ofiary składane w kościele do skarbony “Pomoc dla Ukrainy” lub jemu osobiście.

Następnie była konferencja Ks. Dyrektora Jerzego Basaja „Matka Boża jako wzór także na dzisiejsze trudne czasy” – Matka Boża jest ostoją, przez Nią możemy prosić, by w naszych sercach dokonywała się przemiana. W oparciu o słowo „matka” dokonał analizy, co z życia Matki Bożej może być wzorem dla każdej matki i kobiety.

M – miłość;     A – adoracja;    T – troska;     K – krzyż;     A – amen.

Po konferencji uczestnicy przeszli do kościoła na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu. Następnie była sprawowana Eucharystia, którą koncelebrowało 15 kapłanów. Mszy św. przewodniczył ks. Jerzy Basaj, który świętował swój jubileusz 25-ciolecia kapłaństwa. W homilii wyakcentował słowa Pana Jezusa: „(…) nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem (…)”. Pan Jezus – droga, prawda i życie wzywa nas do trwania we wzajemnej miłości, ufnej wiary wbrew wszystkim przeciwnościom. Ks. Jerzy zachęcał do praktykowania miłości braterskiej poprzez służbę bliźnim.

W Sali przy uroczystym obiedzie świętowaliśmy jubileusze: Księdza Dyrektora CM, kapłańskie, urodzinowe kapłanów – opiekunów wspólnot, także jubileusze małżeńskie i urodzinowe apostołów Maryjnych. Ks. Jerzy Basaj wręczał listy gratulacyjne oraz pamiątki. Apostołowie Maryjni są zawsze wzruszeni i wdzięczni za pamięć o ich jubileuszach.

Ważnym punktem dnia skupienia jest też pamięć i wdzięczność okazywana zmarłym Kapłanom poprzez modlitwę podczas Eucharystii oraz nawiedzenie ich grobów na cmentarzu w Pogórzu oraz w Skoczowie, gdzie spoczywa wieloletni diecezjalny opiekun duchowy Apostolatu Maryjnego – ks. prałat Alojzy Zuber oraz sympatyzujący z AM emerytowany kapłan z diecezji opolskiej – ks. Wojciech Tyczyński.

apostołka maryjna Urszula