Idę z mocą Bożego Ducha – rekolekcje dla maturzystów 2019

Czas przed maturą jest bardzo nerwowy, a każdy z nas potrzebuje chwili wytchnienia i refleksji. Rekolekcje dla maturzystów to dobry sposób na zastanowienie się, co chcę robić po egzaminach, jak chcę kierować swoim życiem. Mocno wierzymy, że Bóg chce nam w tym pomóc, dlatego też zwracamy się do Niego.

Ks. Przemysław Gawlas, nasz rekolekcjonista, wygłosił do nas różne konferencje; mieliśmy czas na adorację Najświętszego Sakramentu, na modlitwę wspólnotową i osobistą. Z zaangażowaniem uczestniczyliśmy w Mszach św. sprawowanych dla nas. Był też czas na wspólne rozmowy, wymianę naszych poglądów, czas na pogłębioną refleksję nad osobistym powołaniem i czas na radosne spotkania.

Rekolekcje te były dla nas czasem obdarowania: słowem Bożym, łaską wyciszenia, ale też łaską dzielenia się i umocnienia oraz odkrywania Bożych zamysłów wobec nas.

Koniecznie trzeba tutaj wspomnieć o panującej w ośrodku rekolekcyjnym w Parafii w Pogórzu ogromnie miłej, ciepłej i serdecznej atmosferze, o wielkiej życzliwości osób, które tworzą ten dom. Za to wszystko dziękujemy Ks. prob. Ignacemu, Ks. wik. Damianowi, Paniom w kuchni i … Lunie : )

Dziękujemy Ks. Przemkowi, który okazał nam wiele zrozumienia, cierpliwości, życzliwości, który pomagał odkrywać moc Bożego Ducha w naszym życiu.

To wszystko, czego tutaj doświadczyliśmy, pozwoliło nam zatrzymać się i zastanowić nad swoim życiem i powołaniem.

Maturzyści 2019