Komunikat Ks. Biskupa Ordynariusza

Komunikat Biskupa Bielsko-Żywieckiego

na I Niedzielę Wielkiego Postu 5 marca 2017 roku

Czcigodny Księże,

Tegoroczny Wielki Post przeżywamy mając w sercu owoce Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i Peregrynacji kopii Cudownego Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w parafiach naszej diecezji i w naszych rodzinach. W Kościele polskim trwa Rok św. Brata Alberta, który poświęcił swe życie dziełom miłosierdzia i wzywał wszystkich, by stali się dobrzy jak chleb. U progu tego czasu łaski pragnę zwrócić uwagę na dwie ważne inicjatywy, które wpisują się w ten nurt życia Kościoła.

Pierwszą z nich jest ogłoszona przez Caritas Polska akcja „Rodzina Rodzinie”. Polega ona na wsparciu konkretnych rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii. Mogą im pomagać osoby indywidualne, rodziny, stowarzyszenia, wspólnoty i parafie. Proszę zatem, aby każda parafia naszej diecezji pomogła przynajmniej jednej syryjskiej rodzinie wskazanej przez Caritas Polska. Wdzięczny za waszą służbę, prośbę tę polecam duszpasterzom, katechetom, członkom zespołów charytatywnych, wolontariuszom Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas. Stajemy wobec bardzo konkretnej możliwości świadczenia jałmużny wielkopostnej. Odczytajmy tę możliwość jako znak czasu. Księży Proboszczów proszę o koordynację tego dzieła w parafiach. Informację jak żyją rodziny w ogarniętej wojną Syrii i w jaki sposób możemy im pomóc znajdziemy na stronie internetowej www.rodzinarodzinie.caritas.pl.

Drugie ważne wydarzenie, o którym chcę wspomnieć to pielgrzymka diecezji bielsko-żywieckiej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W tym roku 30 kwietnia już po raz piąty wyruszy ona z hałcnowskiej bazyliki, by 3 maja dotrzeć do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II w Krakowie. W ubiegłym roku wzięło w niej udział 2000 osób. Co czwarty pątnik jest osobą młodą, przed 20 rokiem życia.  Zapisy przyjmowane są od 6 marca do 2 kwietnia 2017 roku w ośmiu miejscach naszej diecezji oraz drogą internetową. W imieniu organizatorów pielgrzymki i jej dotychczasowych uczestników zapraszam Wszystkich do wyruszenia w drogę do Łagiewnik.

Na czas Wielkiego Postu i podejmowania dzieł modlitwy i miłosierdzia wszystkim z serca błogosławię

Bp. Roman Pindel

Biskup Bielsko-Żywiecki