Koncert pasyjny – niedziela, 31.03.2019

W zaproszeniu na Koncert Pasyjny Schola Coram Deo wraz z Chórem Klarnetowym napisali, że “poprzez muzykę i recytację chcą przybliżyć tajemnice męki i śmierci Jezusa Chrystusa”, co w całym wydarzeniu można było doskonale usłyszeć.

Ks. prob. Ignacy Czader podsumował koncert słowami: “Przez tę godzinę można było usłyszeć właściwie trzy chóry: jeden klarnetowy, drugi wokalny a trzeci – chór naszych serc zatopionych w przeżywaniu pasji naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa”.