Kurs Eureka dla kandydatów do bierzmowania – 23-25.09.2022

W dniach 23-25 września kandydaci do bierzmowania z naszej parafii uczestniczyli w rekolekcjach ewangelizacyjnych „Eureka”, które odbyły się w Parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie. Kurs poprowadziła ekipa świeckich animatorów pod przewodnictwem Księdza Zbigniewa Macury, Proboszcza skoczowskiej parafii.

Był to owocny czas, w którym poprzez konferencje o najważniejszych prawdach naszej wiary, świadectwa ekipy prowadzącej i modlitwę zachęcaliśmy uczestników do poszukiwania ich własnej Eureki, czyli odkrycia osobistej relacji z Jezusem.

Najważniejszą decyzją, do jakiej zaprosiliśmy młodzież w czasie rekolekcji, była decyzja o wyznaniu Jezusa jedynym Panem całego ich życia.

Poniżej zamieszczamy fragmenty świadectw uczestników kursu:

„Na kursie udało mi się mocniej przybliżyć do Boga. Najważniejszym i zarazem przełomowym momentem tych rekolekcji było dla mnie wylanie Ducha Świętego. Poczułam się dużo silniejsza”.

„Najważniejszym momentem dla mnie było wyznanie wiary i adoracja Najświętszego Sakramentu, bo podczas tego moja wiara odżyła ponownie”.

„Na kursie doświadczyłam wielu fantastycznych rzeczy. Najważniejszym momentem było dla mnie przyjęcie Ducha Świętego oraz zrozumienie tego, że Bóg mnie kocha i nigdy mnie nie opuści”.

„Przez cały kurs znacznie zbliżyłam się do Boga i to w takim stopniu, że nie sądziłam, że kiedykolwiek do tego dojdzie. Najważniejszą częścią dla mnie była nauka o wspólnocie oraz przyjęcie Ducha Świętego”.

„Na rekolekcjach doświadczyłam wielu wspaniałych rzeczy. Jedną z nich było zrozumienie, że Bóg kocha mnie bezwarunkowo i wiecznie, i że nigdy mnie nie opuści. Najważniejszą rzeczą było wyznanie, iż Jezus jest moim jedynym Panem na wieki”.

Barbara Kulawska