Majowe uroczystości w naszej parafii

Maj w naszej parafii obfituje w wiele wydarzeń o charakterze duchowym, kulturalnym i społecznym.

Najważniejsze majowe wydarzenie to uroczystość odpustowa ku czci NMP Królowej Polski – czwartek, 3 maja. Sumę odpustową o godz. 11.00 koncelebrowało 10 kapłanów. Kazania odpustowe głosił ks. prof. Stefan Koperek z Krakowa. Przypomniał, że nasz naród w sytuacjach beznadziejnych i po ludzku przegranych uciekając się pod płaszcz Matki Bożej doznawał Jej szczególnej pomocy i opieki. Ksiądz profesor powiedział, że strzegąc skarbu wiary zawsze możemy liczyć na wstawiennictwo Matki i Królowej u Jej Syna. Podczas sumy modlili się licznie zgromadzenie parafianie i goście.  Oprawę liturgiczną  wzbogaciła licznie zebrana służba liturgiczna; Panie, dziewczęta i małe dzieci w strojach ludowych; poczty sztandarowe; strażacy w mundurach galowych oraz orkiestra dęta z Mazańcowic.

Na godz. 17.00 zostaliśmy zaproszeni na pierwszy koncert z cyklu „Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej”. Jubileuszowa, bo już X edycja  rozpoczęła się koncertem kameralnym pt. „Organy duże i małe” w wykonaniu Andrzeja Caniboł z Gołkowic – akordeon i Pawła Kuchnickiego z Poznania – organy. Część utworów wykonana została w oparciu o tematy zadane przez publiczność. „Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej” współfinansowane są ze środków budżetu Gminy Skoczów i Powiatu Cieszyńskiego.

W przeddzień odpustu parafialnego, 2 maja, Ksiądz Proboszcz wraz z Radą Duszpasterską zaprosił naszych Seniorów i Chorych najpierw do kościoła, na godz. 11.00 na Mszę świętą w ich intencji, a po niej na spotkanie przy stole do Sali spotkań. Do zgromadzonych w kościele Parafian kazanie wygłosił ks. prof. Stefan Koperek. Mówił o Maryi  jako Matce naszego Narodu, o potrzebie przychodzenia do Niej po radę, po pomoc, po cud. W czasie spotkania ks. prof. Koperek mówił o bezcennej roli ludzi starszych, posiadających ogromną mądrość życiową, którą mogą służyć młodemu pokoleniu. Jako przykład życia wiarą przytaczał doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego.

Podczas ogłoszeń parafialnych ks. prob. Ignacy przypomniał, że 2 maja to święto Flagi Narodowej i poprosił, aby domy udekorować flagami. W tym roku ze względu na to , że świętujemy 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, zaproponował aby flagi wisiały aż do 11 listopada.

W piątek, 4 maja, obchodziliśmy wspomnienie Św. Floriana, męczennika, patrona strażaków. O godz. 18.00 Ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w intencji strażaków i ich rodzin, a po niej  zaprosił ich na spotkanie do Sali spotkań.

W dniach 7 – 9 maja modliliśmy się o urodzaje i o Boże błogosławieństwo dla ludzkiej pracy. W Polsce noszą one nazwę Dni Krzyżowych, ponieważ procesje błagalne tych dni kierują się do przydrożnych krzyży. I tak, u nas, o godz. 17.30 w poniedziałek zgromadziliśmy się przy kapliczce na starej drodze; we wtorek przy Krzyżu misyjnym; a w środę przy tzw. „pustym grobie”. Stamtąd, po modlitwie, ze śpiewem litanii loretańskiej w procesji udawaliśmy się do kościoła na Mszę św.

We wtorek, 8 maja, o godz. 10.00 w bazylice Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie Ksiądz Biskup Ordynariusz udzielił święceń diakonatu akolitom naszego Seminarium Duchownego. Święcenia diakonatu przyjął nasz parafianin – Paweł Faruga.

Na czwartek, 31 maja, zaplanowany jest Festyn Rodzinny. Organizatorzy już teraz serdecznie zapraszają do udziału.