Misje parafialne: 12 – 18 listopada 2023 r.

MODLITWA O DOBRE PRZEŻYCIE MISJI
Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka. Polecamy Ci Misje Święte w naszej parafii. Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa, pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei. Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje Słowo.  Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia; rodzinom dar pojednania i miłości; młodzieży chrześcijański entuzjazm i radość służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Poślij nas do każdego kto potrzebuje Twego miłosierdzia, by powstać z grzechu do nowego życia. Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem dla wszystkich parafian i misjonarza, który do nas przybędzie. Maryjo, nasza Matko i Królowo – módl się za nami. Święty Józefie – módl się za nami. Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami. Amen.

Misje Pogórze—”Mój Kościół”
12 – 18 listopada 2023

12 listopada, niedziela – Moja Wspólnota Parafialna

7:00     Msza św. z nauką ogólną

9:00     Msza św. z nauką ogólną

11:00   Msza św. z nauką ogólną

21:00   Apel Jasnogórski

 

13 listopada, poniedziałek – Moja Wiara (przynosimy świece)

17:00 – 18:00  Adoracja Najświętszego Sakramentu + spowiedź

18:00   Msza św. z nauką ogólną + odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

19:00   Nauka dla małżeństw – od 25 roku małżeństwa (mające dorosłe dzieci) + wdowcy i wdowy

21:00   Apel Jasnogórski

 

14 listopada, wtorek – Moja Wspólnota Rodzinna i Małżeńska

17:00 – 18:00  Adoracja Najświętszego Sakramentu + spowiedź

18:00   Msza św. z nauką ogólną + odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

19:00   Nauka dla małżeństw – do 25 roku małżeństwa (wychowujących dzieci)

21:00   Apel Jasnogórski

 

15 listopada, środa – Moje zwycięstwo

16:00   Nauka dla dzieci klas V-VII

17:00 – 18:00  Adoracja Najświętszego Sakramentu + spowiedź

18:00   Msza św. z nauką ogólną

21:00   Apel Jasnogórski

 

16 listopada, czwartek – Moja pamięć o zmarłych – Życie Wieczne  (przynosimy znicze)

16:00   Nauka dla dzieci klas „0” – IV

17:00 – 18:00  Adoracja Najświętszego Sakramentu + spowiedź

18:00   Msza św. z nauką ogólną

20:00   Procesja na cmentarz, modlitwa za zmarłych, Apel Jasnogórski

 

17 listopada, piątek – Moja codzienność

17:00 – 18:00  Adoracja Najświętszego Sakramentu + spowiedź

18:00   Msza św. z nauką ogólną

19:15   Spotkanie i nauka dla młodzieży szkół średnich

20:00   Nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym, Apel Jasnogórski

 

18 listopada, sobota – Moja droga do świętości

9:00     Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwo misyjne

11:00   Msza św. dla chorych i starszych z Sakramentem Namaszczenia Chorych + spotkanie na probostwie – Galeria