Misyjne kolędowanie – 28.12.2019

Dzisiaj, po Mszy św. o godz. 9.00 po całej parafii rozesłane zostały Grupy Kolędników Misyjnych. Młodzi kolędnicy mieli ładne przebrania, nieśli gwiazdę oraz kosz z zestawami z kredą, węgielkiem i mirrą na pamiątkę dla każdej przyjmującej ich rodziny .

Parafianie oczekiwali przybycia kolędników i bardzo życzliwe ich przyjmowali. Dzieci i młodzież zbierali ofiary na wsparcie swoich rówieśników na misjach. Parafianie obdarowali ich słodyczami i owocami a także częstowali herbatą i ciastkami, Kolędowanie trwało do godz. 15.00. Zmęczeni kolędnicy wrócili najpierw do sali spotkań, gdzie czekał na nich poczęstunek a potem do swoich domów.

Ks. prob. Ignacy podziękował dzieciom i młodzieży z KSM-u, którzy kolędowali po rodzinach naszej miejscowości. Podziękował także rodzicom, którzy wspierali kolędników i przygotowali dla nich poczęstunek.

Ks. proboszcz podczas ogłoszeń parafialnych podziękował tym, którzy przyjęli kolędników i tym samym dali wyraz wrażliwości na misyjne potrzeby Kościoła.