Misyjne kolędowanie dzieci – 28 grudnia 2017

W naszej parafii, w święto Świętych Młodzianków, 28 grudnia 2017 r., miało miejsce  Misyjne Kolędowanie Dzieci.  Grupy kolędników wyruszyły na swoje trasy po Mszy św. sprawowanej w intencji dzieci.

Tak jak w latach poprzednich, tak i w tym roku Parafianie oczekiwali z wielką życzliwością na małych misyjnych kolędników. Przygotowanie do kolędowania zaczęło się już w czasie Adwentu. Wówczas chętnych do kolędowania ks. wik. Damian podzielił na grupy oraz przekazał  teksty do nauczenia się. W tym roku każda grupa miała w swoim składzie dziecko reprezentujące któryś z kontynentów.

Misyjne kolędowanie wspierali bardzo aktywnie rodzice, którzy przygotowali dzieciom odpowiednie stroje, a także zawieźli kolędników na trasy i z powrotem odwieźli do kościoła. Bardzo ważny w kolędowaniu był udział młodzieży z KSM-u, która pełniła rolę przewodników i opiekunów grup.

Wędrujący od domu do domu kolędnicy nie tylko pielęgnują piękne tradycje ale dostarczają też wiele radości odwiedzanym rodzinom sami doskonale się bawiąc.  Nie bez znaczenia pozostaje cel na jaki zbierali ofiary – przede wszystkim na pomoc swoim rówieśnikom w krajach misyjnych a także na dofinansowanie zimowiska i kolonii letnich. Kolędnicy nazbierali w sumie 3541 zł.

Zmęczeni ale szczęśliwi uczestnicy, po zakończonym kolędowaniu, zostali ugoszczeni na probostwie. Były frytki, gorąca herbata z cytryną i ciasteczka. Kolędnicy podzielili między siebie podarowane im słodycze i owoce : )

Rodzicom, którzy pomogli przy organizacji kolędowania, Wszystkim Parafianom, którzy przyjęli kolędników a przede wszystkim Dzieciom i Młodzieży ks. prob. Ignacy składa serdeczne podziękowania!