Modlitwa do Dziecięcia Jezus. Stajenka w naszym kościele

„O słodkie Dziecię z Betlejem, spraw, abyśmy całą naszą duszą wniknęli w tajemnicę Twojego Narodzenia.
Udziel sercom ludzkim tego pokoju, którego czasami tak zapalczywie szukają, a który przecież tylko Ty możesz im dać.
Pomóż nam lepiej Cię poznawać, i żyć po bratersku, jak dzieci jednego Ojca. Ukaż Twoje piękno, Twą świętość i czystość.
Wzbudź w naszych sercach miłość i wdzięczność za Twoją nieskończoną dobroć.
Zjednocz nas wszystkich w miłosiernej miłości i obdarz nas Twoim niebieskim pokojem. Amen”.

/św. Jan XXIII/