Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II:

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny.
Amen.

Tyle razy w historii świata modlitwa różańcowa ratowała od wojny i przynosiła pokój. Matka Boża w Fatimie bardzo konkretnie prosi: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”, a św. Jan Paweł II w Liście o różańcu zaznacza, że „odmawiając (…) różaniec, nie można nie czuć się wyraźnie zobowiązanym do służby sprawie pokoju”. 

Rozumiejąc powagę sytuacji, bierzemy ufnie do rąk koronkę różańca i jak zachęcał Papież Polak i błagamy Jezusa, Księcia Pokoju, o ten upragniony dar dla świata, uciekając się pod płaszcz matczynej opieki Królowej Pokoju.

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu na godz. 16.00 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Zapraszamy także na nabożeństwa Drogi Krzyżowej: dzieci – w środy o godz. 17.30, dorosłych i młodzież w piątki o godz. 17.15. Pobożne odprawienie nabożeństwa daje możliwość uzyskania pod zwykłymi warunkami łaski odpustu.