Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała.

W naszym kościele, we wtorek, 26 listopada, po Mszy św. o godz. 18.00 będzie miało miejsce kolejne nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, które poprowadzi o. Teodor Knapczyk ofm.

Warto przeczytać artykuł Ks. Janusza Sądel zatytułowany „Msza św. z modlitwą o uzdrowienie”, który jest odpowiedzią na zapytanie p. Piotra z Małopolski: Czy istnieje „Msza z modlitwą o uzdrowienie” z punktu widzenia nauki wiary?

Ks. Janusz Sądel w wyżej wymienionym artykule m.in. pisze:

“Mszą świętą z modlitwą o uzdrowienie” nazywane jest nabożeństwo sprawowane w Kościele katolickim, w czasie którego celebrowana jest Msza św., a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą uwielbieni a, modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne i zewnętrzne oraz uwolnienie. Nabożeństwa te mają różny porządek i często towarzyszą im różne „dodatki” i zachowania uczestników, które trudne są do pogodzenia z teologią katolicką. Dlatego nabożeństwa te,  a zwłaszcza ich oprawa, budzą poważne kontrowersje w wielu środowiskach. …

… Ks. bp Andrzej Czaja, Przewodniczący Komisji Nauki Wiary KEP, pytany w jednym z wywiadów dla KAI o te nabożeństwa, wprost stwierdził, że „nie ma czegoś takiego jak Msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Każda Msza św. jest bowiem więcej niż uzdrowieniem – jest zbawcza, jest zbawieniem. Elementem zbawienia jest uzdrowienie – oczywiście wszystko według woli Bożej”. Biskup ten jednocześnie zaznacza, że „dopuszczalne są nabożeństwa – które także mają określoną strukturę – czy modlitwa o uzdrowienie po Mszy św. „Natomiast psychomanipulacją jest ogłaszanie podczas Mszy św. czy nabożeństw o uzdrowienie, że oto w tej chwili Pan Bóg uzdrawia tego czy innego, konkretnego uczestnika takiej modlitwy” – podkreślił Biskup Opolski dodając, że „ogłasza się uzdrowienia, a nikt tego nie weryfikuje” (wywiad z 11 kwietnia 2019 r.). Ponadto ks. bp Czaja podnosi, że u podstaw, czy w tle tego typu działań, widać niebezpieczną tendencję do „robienia” chrześcijaństwa i sprowadzania go na poziom terapii, albo zaspokajania podstawowych ludzkich pragnień i potrzeb: zdrowia, szczęścia, przebaczenia …

… Kongregacja Nauki i Wiary wydała instrukcję na temat modlitwy o uzdrowienie pt. Ardens felicitatis desiderium, która te sprawy porządkuje. W instrukcji tej czytamy, że każdy wierny może bez przeszkód zwracać się do Boga w modlitwach o uzdrowienia. Gdy są one zanoszone w kościele lub innym świętym miejscu, jest rzeczą stosowną, aby były one przeprowadzone przez wyświęconego szafarza …

… Nabożeństwa takie, celebrowane zgodnie z normami liturgicznymi, mogą odbywać się jedynie za zgodą kompetentnej władzy. Nie można mieszać modlitw liturgicznych z pozaliturgicznymi. Kongregacja nakazuje prowadzącym zapobiegać w trakcie tych nabożeństw wybuchom histerii i nakazuje dbać, by forma tych modlitw nie wywoływała sensacji, nie była sztuczna i teatralna. Ponadto Kongregacja zakazała łączenia tych modlitw z posługą egzorcyzmu (por. Ardens felicitatis desiderium).

Powyższy tekst pochodzi z Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” (nr 47, 24.XI.2019).