Modlitwa za wszystkich wiernych zmarłych – 1.11.2019

Modlitwę za wiernych zmarłych rozpoczęliśmy w kościele nabożeństwem o godz. 15.00 .

Zwyczaj modlitwy za zmarłych zapoczątkował św. Odilon, opat zakonu benedyktynów w Cluny we Francji. Ten pobożny zakonnik żył na przełomie IX i X wieku. Wydał w 998 r. rozporządzenie dotyczące licznych już wtedy w całej Europie klasztorów benedyktyńskich. Nakazał w nim zakonnikom pod wieczór 1 listopada, po uroczystych Nieszporach ku czci Wszystkich Świętych, odprawić Nieszpory za braci zmarłych. Nazajutrz zaś, 2 listopada, wszyscy zakonnicy-kapłani mieli ofiarować Mszę św. za wszystkich zmarłych. Zwyczaj ten, znany początkowo tylko w zakonie benedyktynów, wprowadzono najpierw w Liege w Belgii, a następnie w innych diecezjach. Został on przyjęty także przez Rzym i stąd rozpowszechnił się na cały Kościół.

“Bóg przyjmuje łaskawiej i częściej wysłuchuje modlitw za zmarłych niż tych, które zanosimy za żyjących. Zmarli bowiem bardziej potrzebują tej pomocy, nie mogąc tak jak żywi, pomóc sobie samym i zasłużyć na to, ażeby Bóg ich wybawił” (św. Tomasz z Akwinu).
Od pierwszych wieków istnienia chrześcijaństwa znana jest i praktykowana modlitwa za zmarłych. Starożytni chrześcijanie dzień zgonu nazywali “dniem narodzin” do szczęśliwego życia w wieczności i wspominali go uroczyście w modlitwach liturgicznych. Kościół zachęca wiernych do pamięci w modlitwach o swoich najbliższych. Czyni to w myśl wskazań Pisma Świętego, które mówi, że “święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni” ( 2 Mch 12, 46).
Najważniejszą modlitwą zanoszoną do Boga za tych, którzy odeszli do wieczności, była zawsze i jest Msza św. Już w IV w. św. Augustyn opisując w Wyznaniach ostatnie chwile życia swej matki Moniki, przekazuje nam jej ostatnią wolę takimi słowami: “Wkrótce potem zwróciła się do nas obydwóch i rzekła: ciało złóżcie gdziekolwiek będziecie; niech wam troska o nie nie sprawia kłopotu; o to was tylko proszę, abyście zawsze pamiętali o mnie przy ołtarzu Pańskim. Wymówiwszy z trudem te słowa, zamilkła. Choroba zaś postępowała wzmacniając cierpienie” (Księga 9, 11). We wczesnym średniowieczu wprowadzono zwyczaj odprawiania Mszy św. za zmarłych w trzecim, siódmym i trzydziestym dniu po pogrzebie oraz w rocznicę śmierci. Stare mszały miały na te dni specjalne formularze. Pierwsze z nich pochodzą z VI w.
Na przełomie VII i VIII wieku zostało ułożone oficjum brewiarzowe za zmarłych. W późniejszym czasie bardzo często odmawiały je niektóre wspólnoty zakonne. Od pewnego czasu na zakończenie każdej godziny brewiarzowej odmawia się krótką modlitwę: “A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen”.
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) przypada jesienią. Otaczający nas świat przyrody przenika atmosfera przemijania. Stwarza ona okazję, aby w szczególny sposób przypomnieć sobie w modlitwie tych wszystkich, którzy kiedyś byli z nami, a teraz od nas odeszli. Modląc się za nich “…przekraczamy niejako granicę ich nieobecności, której znakiem jest zimny grób i łączymy się z nimi tą wiarą, która prowadzi nas do domu Ojca. I temu Ojcu powtarzamy wraz z autorem Księgi Mądrości: “Panie, wszystko jest w Twojej mocy, a Ty miłujesz wszystko, co stworzyłeś (…). Miłujesz człowieka, którego stworzyłeś na Twój obraz i odkupiłeś przez Krew Twojego Syna ( …). Miłujesz człowieka…” (Jan Paweł II, Watykan, 2 listopada 1980 r.).
Nie zapominajmy o modlitwie za naszych zmarłych. Ich odejście nie przekreśliło naszej więzi z nimi. Oni nas tylko wyprzedzili w drodze do niebieskiej Ojczyzny. Oni żyją nowym życiem w domu Ojca, gdzie mieszkań jest wiele (por. J 14, 3).

Od ubiegłorocznej Uroczystości Wszystkich Świętych Pan Bóg odwołał do wieczności:

l.p.Data śmierciw wieku:Ś.p.
1.7.11.201898 latAnielę Madej
2.22.11.201860 latAnnę Holeksa
3.2.12.201895 latKatarzynę Morkisz
4.10.12.201868 latMariana Moskała
5.21.12.201851 latSławę Dobrowolską
6.2.01.201980 latUrszulę Maloszek
7.27.01.201971 latDanutę Pagieła
8.28.01.201981 latBronisława Pagieła
9.25.02.201966 latStefanię Hanusek
10.19.03.201980 latAlojzego Ledwoń
11.1.04.201967 latBarbarę Duda
12.23.04.20195 dniSzymona Kajfosz
13.27.04.201952 latRafała Husar
14.12.06.201979 latWładysławę Damek
15.22.06.201958 latAnnę Kowalczyk
16.22.06.201962 latRyszarda Pustółka
17.19.07.201945 latBogusława Rodenko
18.26.07.201973 latJózefa Mika
19.26.07.201977 latAlojzego Krawczyk
20.6.08.201972 latCzesława Olszowskiego
21.28.08.201977 latCzesława Janik
22.28.08.201986 latJózefa Heller
23.12.09.201991 latEmilię Kowol
24.27.09.201981 latKrystynę Kocman
25.12.10.201950 latAndrzeja Pszczółka
26.16.10.201967 latTeresę Nowicką
27.22.10.201965 latStanisława Kotrys
28.29.10.201981 latZofię Obracaj

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie …