Msza św. dziękczynna w 10 rocznicę konsekracji naszego kościoła – 3.10.2021, g. 11.00

Świętowanie 10 rocznicy konsekracji naszego kościoła rozpoczęliśmy w piątek, 1 października. W tym dniu w naszej parafii przypada całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Natomiast w niedzielę, 3 października, podczas Mszy świętych – a w szczególności podczas Mszy św. o godz. 11.00 – dziękowaliśmy Panu Bogu za dar konsekracji naszej świątyni, prosiliśmy o Jego błogosławieństwo dla wszystkich Parafian, o radość życia wiecznego dla zmarłych Kapłanów, Budowniczych i Dobrodziejów kościoła.

W homilii Ks. proboszcz Ignacy Czader przypomniał czym jest świątynia. I ta zbudowana ludzkimi rękami i ta, zbudowana z żywych “kamieni” prawdziwych czcicieli Boga. “Wy jesteście Boża budowlą” mówi św. Paweł – budowlą zbudowaną na fundamencie, który położył sam Bóg, a fundamentem jest Jezus Chrystus. Ks. proboszcz podkreślił, że wspólnota ludzi wierzących jest świątynią zamieszkałą przez Duch Świętego. Każdy wierzący w chrzcie świętym zostaje namaszczony Duchem Świętym i staje się częścią tej duchowej budowli, o której pisze św. Paweł.

W dziękczynnej Eucharystii za dar poświęcenia kościoła modlił się także ks. Grzegorz Kierpiec, który – wówczas jako wikary w naszej parafii – wspierał Ks. proboszcza w przygotowaniach do konsekracji kościoła, w pomoc w przygotowaniu oprawy liturgicznej uroczystości oraz angażował się w różne inne działania związane z tą uroczystością.

Świętowanie 10 rocznicy konsekracji kontynuowaliśmy popołudniu: podczas nabożeństwa różańcowego oraz uczestnicząc w koncercie kameralnym zatytułowanym “W kręgu dwóch kultur” w wykonaniu Bielskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją prof. Beaty Borowskiej.

/zdjęcia – Paweł Seligman/