Nabożeństwo ku czci Matki Bożej Zielnej przy kapliczce w Łęgu – 15.08.2023

Teolodzy od wieków podkreślali, że skoro Matka Chrystusa była poczęta bez grzechu, to konsekwencją tego jest, że nie podlegała prawu śmierci, która jest skutkiem grzechu pierworodnego. Ponadto nie wypadało, aby ciało, z którego Chrystus wziął swoją ludzką naturę, miało podlegać rozkładowi.
Kult Maryi Wniebowziętej jest w Kościele bardzo żywy. Pod jej wezwaniem istnieje tysiące świątyń na całym świecie. W ciągu wieków powstało 8 zakonów pod tym wezwaniem: 1 męski (asumpcjoniści – Augustianie od Wniebowzięcia) i 7 żeńskich. Także w ikonografii scena Wniebowzięcia (Zaśnięcie) NMP należy do bardzo często przedstawianych – znajduje się ona m.in. w centralnym miejscu słynnego ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Pod opiekę Maryi Wniebowziętej zostały oddane Węgry i Francja.
W polskiej (i nie tylko) tradycji uroczystość ta nazywana jest również świętem Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Wśród ludzi istnieje wiara, że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy tego dnia dziękują Bogu za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól.

Tradycyjnie, w uroczystość Wniebowzięcia NMP, zgromadziliśmy się przy kapliczce w dzielnicy Łęg na nabożeństwie ku czci Matki Bożej Zielnej.  Oddając cześć Matce Bożej odmówiliśmy różaniec, śpiewaliśmy pieśni sławiące naszą najlepszą Matkę. Ks. Proboszcz pobłogosławił przyniesione wiązanki zbóż, kwiatów, traw i ziół i modlił się:

Drodzy bracia i siostry! Z wdzięcznością przynieśliśmy do domu Bożego pierwociny kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, aby Bóg za przyczyną Wniebowziętej ustrzegł je od wszelkiej szkody i aby służyły człowiekowi i zwierzętom. Panie, Boże nasz, Ty wszystkim stworzeniom dajesz pokarm we właściwym czasie, Ty nakazujesz rosnąć trawie, ziołom i zbożu, aby stawały się lekarstwem i pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi bogactwo wody i słońca na ziemi, aby wszystko, co zieleni się i rozkwita, owocowało, gdy przyjdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od zniszczenia, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Wniebowzięta, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

zdjęcia: Piotr Górecki