Nabożeństwo przy Białym Krzyżu w dzielnicy Las, 14.09.2021

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września, o godz. 17.00 rozpoczęło się nabożeństwo ku czci Krzyża świętego. Ks. prob. Ignacy Czader rozpoczął je krótkim rozważaniem o ogromnej tajemnicy odkupienia człowieka przez Boga, który jako Baranka przebłagalnego za nasze grzechy posłał na ziemię swojego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa. To On wysłużył nam zbawienie, odpuszczenie naszych grzechów. I to dokonało się na krzyżu. Litanią do Krzyża św. i koronką do Bożego Miłosierdzia dziękowaliśmy Bogu Ojcu za Jego miłość, uwielbialiśmy Jezusa Chrystusa za to, że przyjął na siebie nasze winy i na drzewie krzyża zgładził ich moc potępienia.