Nabożeństwo przy Białym Krzyżu w dzielnicy Las – 14.09.2023

Tradycyjnie od kilkunastu lat każdego roku spotykamy się przy kaplicy Biały Krzyż w dzielnicy Las na nabożeństwie w święto Podwyższenia Krzyża świętego, które prowadził ks. Proboszcz Ignacy Czader i ks. Jan Dewera. Na początku nabożeństwa ks. prob. Ignacy Czader poświęcił odnowioną kaplicę.
Intencją szczególną tego nabożeństwa była prośba o pokój na świecie, na Ukrainie; modlitwa o zdrowie dla chorych i o radość wieczną dla zmarłych. Poprzez pieśni, modlitwę koronką do Bożego miłosierdzia i Litanią do Krzyża świętego oddaliśmy hołd Drzewu, na którym zawisło nasze zbawienie.
Ksiądz Proboszcz przypomniał, że obchodząc święto Podwyższenia Krzyża świętego Wychwalamy miłość objawioną w krzyżu Jezusa, miłość silniejszą niż wszelkie zło, które nas dotyka i które zadajemy sami. Mocą tej miłości drzewo hańby stało się drzewem życia, a śmierć wywyższeniem i zwycięstwem. Adorując krzyż, widzimy, że Bóg potrafi wyprowadzić dobro nawet z największego zła, że nie odpowiada na nasz grzech odwetem, ale bierze go na siebie, przebacza i otwiera drogę zbawienia. Uwolnieni od lęku i poczucia winy, uwielbiajmy Go z radością. Mówił dalej, że w centrum dzisiejszego święta, podobnie jak w Wielki Piątek, stoi krzyż – drzewo, na którym zawisło Zbawienie świata. Dziś jednak może mocniej niż z Wielki Piątek patrzymy na niego z perspektywy zmartwychwstania. Nasz Bóg nie przegrał. Nie przegra ani nie zginie nikt, kto w Niego wierzy, nawet gdyby sprzymierzyło się przeciw niemu całe zło świata. Musimy pamiętać, że zginając dziś kolana przed krzyżem, adorując rany Pana, widzimy już w nich zabliźnione rany Zwycięzcy, który wbrew ludzkiej logice okazał posłuszeństwo Ojcu i wygrał. To, co było poniżeniem, stało się źródłem Jego chwały i powodem do świętej dumy. A nam niesie nadzieję, że i nasze krzyże, realne i przytłaczające, jak realny i przytłaczający był krzyż Jezusa, w świetle wieczności mogą objawić swój zupełnie niespodziewany sens. Gdyż droga Jezusa jest drogą Zwycięzcy, a wierność Bogu w trudnościach życia obiektywnie najlepszym z możliwych wyborów.
Przed błogosławieństwem kończącym nabożeństwo Ksiądz Proboszcz przypomniał  historię powstania kaplicy Biały Krzyż oraz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jej odnowienia, otoczenia i tym, którzy stale o nią dbają.
/zdjęcia: Piotr Górecki/