Nabożeństwo przy kapliczce w Łęgu-15.08.2022

W naszej parafii poświęcenie wiązanek ziół, zbóż i kwiatów odbywa się w trakcie nabożeństwa przy kapliczce Matki Bożej Wniebowziętej w dzielnicy Łęg.

Święty Jan Paweł II w swym przemówieniu podczas audiencji 18 VIII 1982 r. powiedział: “Wniebowzięcie Bogarodzicy jest równocześnie świętem dojrzałości polskiej ziemi: w tym dniu błogosławi się kłosy zebrane na polach i owoce przyniesione z ogrodów (…). Człowiek jest powołany do tego, aby żył w prawdzie i wolności. Bóg dał mu godność syna Bożego, aby dojrzewał w tej godności. Matko Jasnogórska! Pragnę i proszę, aby błogosławieństwo Twego Wniebowzięcia spoczęło nade wszystko na tym, co dojrzało w myślach, sumieniach i sercach polskich. Niech to pozostanie jako owoc trwały! Owoc dojrzałości ducha, którego nie można zniszczyć i zdeptać żadnym poniżeniem ani gwałtem. Niech ten owoc – wśród obecnych przeciwności – jeszcze bardziej dojrzewa. Tak jak dojrzał owoc świadectwa św. Maksymiliana w oświęcimskim bunkrze śmierci. Matko Wniebowzięta! Ofiaruję Ci owoc polskiej ziemi! Jeszcze bardziej ofiaruję Ci… trudny owoc dojrzałości polskich dusz… Spraw niech nie przestaje przynosić owocu polska ziemia! Niech nie przestaje dojrzewać człowiek!

Naszej modlitwie przy kapliczce towarzyszyła intencja o pokój na świecie, w Ukrainie, w Polsce; prośba o zdrowie dla ciężko chorych; modlitwa o szczęśliwą godzinę śmierci dla konających oraz prośba o Boże błogosławieństwo dla żyjących. A wszystko to przedstawialiśmy Bogu przez ręce Niepokalanej w modlitwie różańcowej, którą poprowadził Ks. kan. Jan. Uwielbienie Boga za dar wniebowzięcia Najświętszej Matki Bożej wyśpiewaliśmy w pięknych inwokacjach do Matki Bożej, w litanii Loretańskiej i w wielu maryjnych pieśniach.

Ksiądz Proboszcz przed pokropieniem wodą święconą wiązanek przyniesionych przez licznie zgromadzonych parafian modlił się: Prosimy Cię, Panie, pobłogosław przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt.

Nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo udzielone nam przez Ks. prob. Ignacego.