Niedziela Misyjna w naszej parafii, 24.10.2021 r.

Ostatnia niedziela października w całym Kościele obchodzona jest jako Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny. W tym Tygodniu szczególną modlitwą obejmujemy wszystkich misjonarzy. W naszej wspólnocie gościliśmy brata zakonnego, od wielu lat misjonarza posługującego w Rwandzie – pallotyna Zdzisława Olejko. Obecnie pracuje przy budowie kościoła razem z ks. Wacławem na misji w Kinoni.

Brat Zdzisław podczas Mszy świętych opowiadał o życiu w Kinoni, o odmiennej kulturze, o pracy na misjach. Nadto przypomniał o objawieniach Matki Bożej w Kibeho: Matka Boża w latach 1981-1989 kilkakrotnie ukazywała się trzem uczennicom liceum, ubolewając nad stanem wiary młodych ludzi, zepsuciem polityków i szerzącym się na świecie bezprawiem. Przypominała o konieczności pokuty i nawrócenia. Dokładnie przepowiedziała straszliwe ludobójstwo, które dotknęło Rwandę kilkanaście lat później. Objawienia z Kibeho zostały oficjalnie uznane przez Kościół w 2001 roku. Matka Boża – Matka Słowa powierzyła jednej wizjonerce – Marie‑Claire – ważne zadanie: krzewienie nabożeństwa do Siedmiu Boleści NMP.  Wizjonerka wszędzie mówiła, że trzeba rozważać Mękę Jezusa i głęboką boleść Jego Matki. Trzeba odmawiać Różaniec i Koronkę do Siedmiu Boleści NMP, żeby otrzymać łaskę żalu za grzechy. Maryja ubolewała, że wielu ludzi popełnia grzechy, ale wszyscy zachowują się tak, jakby nic złego nie zrobili. Podczas pierwszego objawienia Maryja mówiła: Ludzie współcześni nie czują już tego zła, które czynią. Kiedy ktoś popełni grzech, nie przyznaje się, że źle postąpił. Proszę was, żałujcie za grzechy. Jeśli będziecie odmawiać tę Koronkę, rozważając ją, będziecie mieli siłę do wzbudzenia w sobie skruchy. Dzisiaj wielu ludzi nie potrafi już prosić o przebaczenie. Ci ludzie znów krzyżują Syna Bożego. Przyszłam wam o tym przypomnieć, szczególnie tu, w Rwandzie, gdyż znajduję tu jeszcze ludzi pokornych, którzy nie są przywiązani do bogactw ani do pieniędzy.

Po raz kolejny – bo przecież to nie była to pierwsza w naszej parafii zbiórka związana z tą placówką misyjną – mogliśmy wesprzeć to dzieło. W niedzielę wychodząc z kościoła brat Zdzisław zbierał ofiary a także rozdawał przywiezione z Rwandy: krzyżyki, figurki Matki Bożej, breloczki, foldery, itp.

Jeszcze przez cały Tydzień  Misyjny z tyłu kościoła wystawiona będzie skarbona, gdzie również będziemy mogli składać ofiary na misje. Brat Zdzisław, wracając po urlopie do Kinoni, zabierze je ze sobą do Afryki.

Na misje zbieramy datki jeszcze w inny sposób. Otóż na regałach w wejściu do kościoła wystawiane są dublety biblioteczne, czyli książki, które mamy już w naszych zbiorach i ze względu na brak miejsca nie możemy ich już wprowadzić do naszego księgozbioru. Książki te – niektóre całkiem nowe, a wszystkie naprawdę wartościowe – można sobie zabierać. Jednak prosimy o złożenie chociażby symbolicznej ofiary do stojących tam kartonowych skarbonek. To wszystko, co się w nich znajdzie, będzie również przeznaczone na misje. Dotąd uzbierało się w nich już 287 zł. Bóg zapłać.