Niedziela Palmowa, 24.03.2024

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, którego trzy ostatnie dni to święte Triduum Paschalne – najważniejsze, największe dni całego roku.