Odpust parafialny ku czci NMP Królowej Polski- 3.05.2023

W środę, 3 maja, świętowaliśmy odpust ku czci naszej Patronki NMP Królowej Polski. Kazania odpustowe wygłosił ks. Leszek Kostrzewa. Przypomniał nam o miłości do Matki Najświętszej i do Ojczyzny, której to Matka Boża jest od wieków najczulszą Matką i Królową. Która nigdy narodu polskiego nie opuściła ani nie porzuciła. Kaznodzieja zachęcił, aby wszystkie swoje sprawy osobiste, rodzinne, narodowe, sprawy pokoju na świecie zawierzać Matce Bożej Królowej Polski.

Tradycyjnie podczas sumy odpustowej zagrała orkiestra dęta z Mazańcowic.

Zdjęcia: Łukasz Kupka