Odpust zupełny w Święto Miłosierdzia Bożego

Każdy wierny może uzyskać odpust zupełny w dniu dzisiejszym (biorąc pod uwagę obecną sytuację stanu epidemii) spełniając następujące warunki:

  • wyrzekając się całkowicie jakiegokolwiek grzechu;
  • wypełniając trzy zwykłe warunki lub wzbudzając zamiar ich
    wypełnienia, gdy tylko będzie to możliwe (spowiedź sakramentalna, Komunia Eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich);
  • biorąc udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia lub odmawiając przed świętym wizerunkiem naszego Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę «Ojcze nasz» i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»).

Dzisiaj, w naszym kościele w Godzinie Miłosierdzia (o 15.00) nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia, w trakcie którego odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia.