Odświeżenie figur Chrystusa Frasobliwego i cmentarnej Golgoty. Budowa chodnika na cmentarzu – wrzesień 2023

Odnowienie kapliczki Chrystusa Frasobliwego. Renowacja figur z cmentarnej Golgoty. Budowa chodnika okalającego cmentarną Golgotę.. Warto pójść i zobaczyć, co zostało naprawione, odnowione ….