Odwiedziny duszpasterskie – plan kolędy 2019/2020

Okres Bożego Narodzenia to także czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy. Jedni wyczekują wizyty księdza z radością, dla innych to przykry obowiązek, jeszcze inni twierdzą, że to tylko zbiórka pieniędzy lub strata czasu. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana jest wyrazem wiary i przywiązania do Kościoła i duszpasterzy.

Historia odwiedzin duszpasterskich

O chodzących po kolędzie księżach pisał już Mikołaj Rej. Wiadomo też, że wyraz „kolęda”, oznaczał pierwotnie pieśń noworoczną, śpiewaną podczas odwiedzania z tej okazji wiejskich gospodarzy. Zapewne Kościół zaadaptował te ludowe zwyczaje, łącząc je z błogosławieństwem domów. Niemiecka i polska tradycja każe z tej okazji pisać poświęconą kredą na drzwiach błogosławionych domów „C+M+B” i rok. Owe trzy litery nie oznaczają, jak zwykło się uważać, tradycyjnych imion trzech króli, lecz są skrótem od łacińskiego Christus Mansionem Benedicat ( Chrystus Mieszkanie Błogosławi).

Czym jest kolęda i jak ją rozumieć?

Przede wszystkim obejmuje ona wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski i prośbę o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary całej rodziny, dlatego powinno zgromadzić wszystkich domowników. Stąd niezrozumiałym byłoby na przykład pozostawanie niektórych w sąsiednim pokoju albo oglądanie w tym czasie telewizji. Niektórzy sądzą, że najważniejszym elementem wizyty powinna być rozmowa księdza z przyjmującymi go parafianami. Innym wydaje się, że kolęda to jakaś kościelna wizytacja, kontrola. Tymczasem wizyta duszpasterska jest przede wszystkim spotkaniem modlitewnym. Ksiądz przychodzi, by pobłogosławić rodzinie na nowy rok i wspólnie z nią się pomodlić. Dlatego, np. we Włoszech, to wydarzenie nazywane jest błogosławieniem domów i rodzin. Tam katolicy z radością oczekują wizyty swojego kapłana, aby wspólnie modlić się o Boże błogosławieństwo dla domu i dla rodziny w nowym roku. Dla nich to wielkie wydarzenie.

Wizyta duszpasterska to nie tylko błogosławieństwo

Wizyta duszpasterska to nie tylko błogosławieństwo, ale także spotkanie kapłana z parafianami. Podczas kolędy najważniejsza jest obustronna serdeczność i oczywiście wrażliwość religijna. Kolęda jest doskonałą okazją ku temu, aby lepiej się poznać, aby przełamać anonimowość, aby wymienić uwagi czy spostrzeżenia dotyczące życia parafialnego, czy też życia konkretnej rodziny. Jest okazją, aby porozmawiać o wątpliwościach, odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących wiary i życia religijnego. Czasem trzeba też upomnieć. Wielu ludzi potrzebuje kontaktu ze swoim księdzem. Jednak nie zawsze jest okazja, aby się spotkać, porozmawiać. Praca, zajęcia domowe, wychowywanie dzieci. To wszystko sprawia, że nie zawsze znajdują na to czas. Wielu ludzi po prostu krępuje się „zawracać księdzu głowę swoimi sprawami”. Jest też wielu ludzi samotnych, chorych, dla których wizyta księdza jest wielkim wydarzeniem, czekają na nią cały rok. Przy okazji kolędy kapłan poznaje warunki życia ludzi, za których jest odpowiedzialny, ich kłopoty, zmartwienia i radości. Taka wizyta jest okazją, aby zachęcić do większej gorliwości, do większego zaangażowania w życie parafii, a może do podjęcia konkretnych decyzji życiowych, do uregulowania sytuacji rodzinnej, małżeńskiej. Zatem powinno to być wydarzenie ważne dla całej rodziny. Dla wielu często jedyne takie w roku. Nie lekceważmy tej okazji i jeżeli jest to możliwe, niech w czasie kolędy wszyscy domownicy będą obecni w domu.

Jak przygotować się do kolędy?

Tak jak na przyjęcie ważnego gościa. Przychodzi kapłan, a w nim Jezus Chrystus ze swoim błogosławieństwem. Przygotowanie do kolędy powinno mieć podwójny charakter. Duchowy – udział w modlitwie, i zewnętrzny – stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, Pismo święte, przygotowana woda święcona. Tematem, który budzi najwięcej kontrowersji i komentarzy są oczywiście ofiary składane przy okazji kolędy. Powiedzmy sobie wyraźnie – ksiądz nie przychodzi po pieniądze! Ofiara pieniężna nie jest warunkiem wizyty duszpasterskiej! Jeżeli rodziny nie stać nas na złożenie ofiary, nie musi się z tego powodu tłumaczyć, ani czuć się nieswojo. Natomiast, jeżeli kogoś na to stać, może złożyć ofiarę. Na co są przeznaczone te pieniądze? Ofiary przeznaczone są na wiele celów: na działalność charytatywną prowadzoną przy naszej parafii, na remonty kościoła i zabudowań parafialnych oraz ich doposażenie, na dofinansowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży, wsparcie chorych m.in. poprzez systematyczne powiększanie zasobów przyparafialnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, na materiały duszpasterskie, wsparcie misji, itp. Przy tej okazji najlepiej stosować biblijną zasadę: “niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa”,  jeżeli dajesz ofiarę, to potem nie komentuj, albo po prostu nie dawaj wcale.

Każdy kto zrozumie istotę wizyty duszpasterskiej, będzie jej oczekiwał z radością i wykorzysta ten czas dla własnego dobra i dobra swojej rodziny. Oby spotkania kolędowe zacieśniały kontakty parafian z duszpasterzami i by przyczyniały się do coraz większego zaangażowania jak największej liczby osób w życie parafii

Plan kolędowych odwiedzin duszpasterskich 2019/2020

dzień

godz.Ks. Proboszcz

Ks. Jan

27.XII.2019,

piątek

11.00

Osiedle k/Skoczowa

Ks. Proboszcz i ks. Damian

Bajerki I i II

ul. Bielska od p. Urbański -prawa i lewa strona, ul. Dolne Stawy, ul. Skrajna, ul. Chłodnaul. Lipowa, ul. Górecka, ul. Zgodna, ul. Śnieżna, ul. Wierzbowa do p. Nowak i p. Caletka,
28.XII.2019

sobota

11.00

Wądolec

Ks. Damian Broda

Łęg I i II

Od p. Gala do p. BednarzOd p. Kocur do p. Kubień, do p. Kocurek, cała
ul. Krosowa
sobota 

10.00

Misyjne Kolędowanie

Dzieci
30.XII.2019

poniedziałek

11.00

Kościół I i II

Łęg III

Od p. Dedio do p. Gabzdyl, od p. Czudek
do p. Rucki
Ul. Biegaczy i ul. Szczęśliwa
31.XII.2019

wtorek

 

Parafialna pielgrzymka

na zakończenie roku
2.I.2020

czwartek

14.00

Zamek

Las I

Od p. Kwiecień, Nogawczyk
do p. Bydlińskiej
Od p. Pietrzyk, p. Przewoźnik
do p. Heller
3.I.2020

piątek

11.00

Las II

Kępki

Od p. Hutyra do p. RajwaOd p. Mika, p. Słowiok, p. Kohut,
p. Szostok, p. Kisiała, p. Handzel
4.01.2020

sobota

11.00

Goruszki II i III

Goruszki I

Od p. Kohut do p. Mikołajczyk, p. Gruszka,
p. Olszowski, p. Modzelewski, p. Nogawcztk,
ul. Dzielowy i ul. Bielska
Od p. Juha, Czerniej, ul. Wąska do p. Pagieła,
ul. Podgórska, ulice: Środkowa, Jesienna, Dolna, Zimna
5.I.2020

niedziela

14.00

Dziedzina II

Dziedzina I

Od p. Kocierz, p. Sztanderski do p. ZabdyrOd p. Kiecoń, ul. Niezapominajek, ul. Różana,
ul. Ogrodników
6.I.2020

poniedziałek

Kolęda na

probostwie
 
7.I.2020

wtorek

14.00

Dębina II

Dębina I

Od p. Madej, p. Kocman, p. Jaworski do p. Szostok, p. Hojoł/p.Mika, ul. Dymna,
ul. Dworcowa, ul. Bielska
Od p. Chromik do p. Nowicki, ul. Stary Młyn
8.I.2020

środa

14.00

Zalesie I i II

Dębina III

Od p. Kocman do p. KorzonekOd p. Galeja do p. Żywczok, p. Waliczek
9.I.2020

czwartek

14.00

PDPS

Zalesie III

Od p. Konieczny, p. Brachaczek,  do p. Ciepły