Ogólnopolska pielgrzymka Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę, 27.07.2019

W sobotę, 27-go lipca 2019 roku Apostolat Maryjny z naszej bielsko- żywieckiej diecezji w liczbie ok. 230 osób po raz kolejny uczestniczył w organizowanym corocznie spotkaniu członków AMM z całej Polski, które odbywa się w Częstochowie na Jasnej Górze. Była to już XXXIX  Ogólnopolska Pielgrzymka, a głównym organizatorem jej w tym roku był AMM  Archidiecezji Łódzkiej wraz z Radą Krajową AMM. Pielgrzymka pod hasłem tego roku „ Przez Maryję do Ducha Świętego” była doskonałą okazją do podziękowania i oddania czci Bogu i podziękowania  naszej Matce Maryi  za nieustanne wstawiennictwo i wypraszanie nam łask u Boga. Po raz kolejny doświadczyliśmy tej niezwykłej atmosfery spójności. Umieszczony przed ołtarzem polowym napis „Tu „bije serce narodu w sercu Matki”(JP II) na tle biało- czerwonej flagi  łączył niebo z ziemią i sprawiał wrażenie przekaźnika kierowanych słów i  odczuwalną obecność gospodyni jasnogórskiej ,która chce przytulić każdego z miłością matki tulącej własne dziecko. Maryja uświęcona Duchem Świętym pragnie też naszej świętości…

W wygłoszonej homilii przewodniczący Eucharystii ks. bp. Ireneusz Pękalski ściśle nawiązywał do słów naszego obecnego papieża Franciszka „świętymi bądźcie…”, bo Bóg oczekuje tego od nas niezależnie od wykonywanego w życiu zawodu czy powierzonego mu stanowiska. W mocy Ducha Bożego każdego „stać” na to, by być świętym, tak jak każdego „stać”, by codziennie zrobić chociażby jeden drobny dobry uczynek.

Dyrektor Krajowy AMM ks. Jerzy Basaj z radością mówił o dobru napotykanym codziennie, dziękując za nie Bogu i ludziom i prosząc, by nieustannie w tym wzrastać i uświęcać się poprzez dobrze wykorzystywanie darów Ducha Świętego…

Mamy nadzieję, że apostołowie naszej diecezji  tak też właśnie chcą czynić i czynią.

Napotykane osoby  i świadectwa przez nie dane mobilizują do takiej postawy, która „pogania” do doskonalenia siebie, by móc dać coś z siebie innym; by nasze dobro i dane nam dary nie zostały zaprzepaszczone. ..

Integracja członków AM sprzyja lepszemu wykorzystaniu swoich możliwości; jest potrzebna do podejmowania wspólnych inicjatyw…

Radosnym odzwierciedleniem jest chociażby fakt, że w tym roku organizowanie wyjazdu na tę pielgrzymkę rozłożyło się na trzy „punkty” wyjazdowe. Corocznie wyjeżdżaliśmy ze Skoczowa, a członków mamy prawie 500 w diecezji  i cały trud organizacji dotykał naszą moderator diecezjalną p. Urszulę Raszkę i zespół kilku pomagających jej osób. Od ubiegłego roku okręg cieszyński dołączył się do tej organizacji stwarzając dogodne miejsca wyjazdu dla pielgrzymów, a w tym roku oprócz okręgu cieszyńskiego , z którego wyjechało 28 pielgrzymów także okręg strumieński zaangażował się w tę organizację i stamtąd wyjechało 45 osób. Apostolat Maryjny naszej diecezji stara się realnie w miarę swoich możliwości podejmować inicjatywy mające na celu dobre wypełnianie posłannictwa na jakie godzi się dobrowolnie każdy członek zasilający szeregi formacji…

Trwajmy w tym dobru prosząc o wstawiennictwo naszą opiekunkę Maryję, by odpowiednio kierowała naszymi poczynaniami prowadząc nas do Ducha Świętego, a Ten ofiarując nam swe dary pozwoli na właściwe „rozdysponowanie” idące zawsze w kierunku czynienia dobra.

Wszystko z Niepokalaną!

Teresa Szponar- z parafii św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie