Pobyt mołdawskiej grupy w naszym ośrodku rekolekcyjnym,
8-20.06.2018 r.

W dniach 8-20 czerwca, na zaproszenie ks. prob. Ignacego do Pogórza przyjechało ponad 80 Mołdawian. Przyjechały dzieci i młodzież wraz z rodzicami oraz osoby indywidualne, a wszystkim przewodził ks. Krzysztof Płonka – kapłan pochodzący z Żor, który już 9 lat pracuje w Mołdawii.  W grupie tej było wiele osób, które miały polskie pochodzenie. Przyjechali, bo bardzo chcieli zobaczyć Ojczyznę swoich przodków.

W czasie niedzielnych ogłoszeń parafialnych (17 czerwca) ks. proboszcz powiedział,  że p. Magda Miotła w osobach: p. Reginy, p. Eugenii i p. Weroniki znalazła godne następczynie. Podziękował im za ogromne zaangażowanie w organizację przyjazdu tak licznej grupy. Tylko one wiedzą ile pracy, wysiłku i nerwów za tym się kryje. Pani Magda na pewno swoją modlitwą bardzo ich wspierała.

Podczas pobytu Goście  oprócz wycieczek w góry na Czantorię, Szyndzielnię i Błatnią zwiedzali Cieszyn, Skoczów i zamek w Ogrodzieńcu. Byli również na całodniowych pielgrzymkach w Częstochowie, Krakowie, Łagiewnikach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowicach. Z grupą spotkał się także Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy przy okazji udzielania sakramentu bierzmowania w naszej świątyni. Swoją wdzięczność dla Organizatorów ich przyjazdu do Polski i dla wszystkich Dobrodziejów (którzy darowali ciasta, owoce, słodycze, zabawki, bilety wstępów) wyrażali w modlitwie. Przede wszystkim codziennie czynnie uczestniczyli w Mszach św. podczas, których czytali czytania oraz pięknie śpiewali przy akompaniamencie organów, na których grała p. Regina z Mołdawii. Modlili się razem z nami także podczas nabożeństwa fatimskiego odmawiając dziesiątki po mołdawsku, rumuńsku, rosyjsku i po polsku. W piątek wieczorem, po odprawionej na zewnątrz kościoła Drodze Krzyżowej, podjęli całonocną adorację Najświętszego Sakramentu. W swoich modlitwach pamiętali o umęczonych wojną: Ukrainie i Syrii prosząc Pana Boga o pokój na świecie. Modlili się także w intencjach naszej parafii.

Niestety czas szybko ucieka i już w środę, 20 czerwca, po porannej Mszy św. i śniadaniu wyruszyli w drogę powrotną do Mołdawii. Ale najpierw były gorące podziękowania i serdeczne pożegnania z łzami w oczach i zapewnienia o pamięci i modlitwie.

Goście z Mołdawii – mimo trudnego odradzania się Kościoła Katolickiego i w ogóle chrześcijaństwa w kraju postkomunistycznym, gdzie brutalnie niszczono wiarę  w sercach ludzi – pokazali ogromny entuzjazm, życzliwość, wdzięczność, szacunek i przywiązanie do Kościoła płynące z ich głębokiej wiary. Ten czas był także darem dla parafian z Pogórza. Jedni dla drugich byliśmy pięknym świadectwem umacniającym wiarę i pobożność. Jeszcze teraz słychać w sercach uczestników nabożeństwa fatimskiego: Радуйся, Мария, полная благодати