Rekolekcje wielkopostne 2017

Rekolekcje wielkopostne, 26-29 marca 2017,

Prowadzący: ks. Jan Fafuła – proboszcz i budowniczy kościoła w Zimnej Wodzie na Ukrainie

Za nami święty czas wielkopostnych ćwiczeń duchowych, po drogach których prowadził nas Ks. Jan podejmując tematy: pokory, przebaczenia, sakramentu pokuty i pojednania oraz Komunii Świętej. Poniżej znajdziemy tylko małe fragmenty z nauk ogólnych, które pozwolą nam wrócić jeszcze raz do pięknych i jakże bogatych treści.

Niedziela – tematem pierwszej nauki rekolekcyjnej była POKORA

…„Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29) – powiedział Pan Jezus do swoich uczniów, a więc i do nas chrześcijan: do mnie i do ciebie. Pokory mamy się uczyć – i to od Pana Jezusa. W Ewangelii Pan Jezus mówi: „Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Każdy, to znaczy: wyjątków nie ma. Ty też nie jesteś wyjątkiem…

…Moi Drodzy! Pokora jest cnotą. „Pokora polega na poznaniu siebie według rzeczywistej swej wartości, co pociąga za sobą nie ubieganie się o odznaczenia i chętne godzenie się na brak uznania czy nawet lekceważenie ze strony innych ludzi” (Mały słownik teologiczny)…

…Przypatrzmy się sobie i odpowiedzmy na pytanie: „Czy jestem pokorny; Po czym można poznać pokorę?” – Pan Jezus daje nam odpowiedź na to pytanie zachęcając do uczenia się pokory z cichością. Człowiek pokorny, to człowiek cichy, nie krzykliwy, nie narzucający siebie innym. To taki człowiek, który potrafi uszanować drugiego, nie obraża go, ponieważ uznaje rzeczywistą swoją wartość.