Rozpoczął się czas przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy

Wielki Post

W Środę  Popielcową Kościół przypomina nam naszą kondycję: „Pamiętaj, że jesteś prochem”. Umrzemy, w proch się obrócimy, ale w dniu ostatecznym Bóg wskrzesi nasze ciała.

Wielki Post ma nas przygotować, ma nas otworzyć na łaskę zmartwychwstania.

Kolejny w naszym  życiu…

Wielu z nas przychodzi na początku Wielkiego Postu do spowiedzi św., bo chce odnowić, pogłębić swoją relację z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą, bo chce przylgnąć do Jezusa. Przychodzimy do spowiedzi św., aby na nowo rozpocząć drogę przemiany, bo tylko Jezus może dać nam siłę do prawdziwej miłości, kochania Boga, bliźniego i siebie samego.

Módlmy się za tych, którzy bardzo pragną w czasie tego Wielkiego Postu walczyć ze swoimi grzechami, wadami, nałogami. Pragną zmienić się ale wiedzą, że o własnych siłach tego nie zrobią. Potrzebują naszej modlitwy, naszego wstawiennictwa u Boga.

Modlitwą otoczmy też tych, którzy odeszli daleko od Pana Boga i jest im już z tym dobrze, zapomnieli o Panu Bogu, nie korzystają z sakramentów świętych, nie tęsknią za wspólnotą Kościoła. Już nic nie chcą zmienić w swoim  życiu. Módlmy się za tych, którzy może chcieliby skorzystać ze spowiedzi ale ogarnia ich lęk, wstyd. Pomóżmy im wrócić w tym Wielkim Poście do Pana Boga. Módlmy się o przemianę naszych serc, serc naszych bliskich.

Dzieło pojednania i odkupienia, podobnie jak dzieło stworzenia, to dzieło Boga. Dać się pojednać to dać otworzyć sobie oczy na to, co nas oddziela od Boga i od innych ludzi, co nas samych rozdziera, to jednocześnie otwierać się na jednoczącą i leczącą Miłość.

Modlitwa, post i jałmużna praktykowane z miłością, w ukryciu, z taktem i dyskrecją otwierają oczy na moc Bożą, na ludzką kruchość i na potrzeby bliźnich.

/ks. Ignacy Czader/

 

Nabożeństwa pasyjne w naszej parafii


1. niedziele, godz. 15.00 – Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi, które w tym roku głosi ks.
2. środy, godz. 17.30 – Droga Krzyżowa z udziałem dzieci
3. piątki, godz. 17.15 – Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych

Okazja do sakramentu pokuty i pojednania pół godziny przed każdą Mszą św.