Święto Świętych Młodzianków – Msza św. z udziałem dzieci, 28.12.2019

Dzisiaj o godz. 9.00 sprawowana była Msza św. w intencji dzieci o ich wzrost w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. Podczas homilii ks. prob. Ignacy podziękował rodzicom i dziadkom dzieci, które były obecne na tej Eucharystii za to, że oni przyprowadzili je do kościoła, do Jezusa. Na zakończenie Mszy wszystkim dzieciom zostało udzielone indywidualne błogosławieństwo.

Święto Świętych Młodzianków uświadamia nam, że śmierć niewinnych dzieci, która była owocem pychy i ciemności, jakie zalegały w sercu Heroda. Wykpiony przez Mędrców postanowił zemścić się – rzeź dzieci była tego przejawem. Ta sytuacja jest ważną lekcją dla nas.  Postawa Heroda może drzemać także w nas, kiedy dopuszczamy do głosu nasze chore ambicje, próżność, pychę. Nasza postawa ma być znakiem Bożego życia w nas i wokół nas.