Sylwester 2019 – dzień pod znakiem wdzięczności

W ostatni dzień roku już od kilku lat wyjeżdżamy na pielgrzymkę dziękczynną “do żłóbka”. W tym roku parafianie z Pogórza wraz z ks. prob. Ignacym i ks. Janem pojechali szlakiem, który można było nazwać “szlakiem wdzięczności”.

Najpierw do Ludźmierza, do Gaździny Podhala – miejsca dziękczynienia za dar największego Polaka – św. Jana Pawła II. To tam pod ołtarzem papieskim jest kaplica dedykowana św. Janowi Pawłowi II. Tam też znajdują się relikwie i teksty Jego dokumentów.

Kolejnym miejscem były Krzeptówki, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Również miejsce dziękczynienia za dar papieża Jana Pawła II i za uratowanie Jego życia podczas zamachu 13.05.1981 r.

Dalej pielgrzymi pojechali do Kalwarii Zebrzydowskiej. I znowu miejsc szczególnie wybrane i umiłowane przez Karola Wotyłę. W czerwcu 1987 roku Papież przewodniczył uroczystości 100-lecia koronacji wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej, składając jako wotum złotą różę. Powiedział wówczas: „…pragnę u stóp Matki Bożej Kalwaryjskiej złożyć papieską różę, jako wyraz wdzięczności, za to, czym była i nie przestaje być w moim życiu”.  W kaplicy Cudownego Obrazu znajduje się ogromna liczba wotów, które są wyrazem wdzięczności tysięcy ludzi. W bazylice znajdują się relikwie Kalwaryjskiego Pątnika Św. Jana Pawła II.

Kolejnym miejscem na szlaku były Wadowice i kościół Św. Piotra Apostoła – wotum wdzięczności za dar największego Polaka, który pochodził z Wadowic – za papieża Jana Pawła II.

Na tym nie koniec. Słowo “wdzięczność” zabrzmiało jeszcze wiele razy w tym dniu.

W pogórskim kościele – oddanym pod opiekę Najświętszej Maryi Pannie –  podczas Mszy św. o godz. 18.00 zgromadzili się parafianie, którzy wraz z duszpasterzami dziękowali Bogu za mijający 2019 rok, za wszystkie łaski, które otrzymali w tym roku od dobrego Boga. Wdzięczność wyrazili w indywidualnych modlitwach, ale także słowami hymnu Ciebie Boże chwalimy i modlitwą podczas nabożeństwa przebłagalno-dziękczynnego.

Przed nami nowy 2020 rok. Życzmy sobie nawzajem, abyśmy umieli być wdzięczni Bogu i ludziom a także życzmy sobie Bożego błogosławieństwa słowami zaczerpniętymi z Księgi Liczb:

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.

Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”

/Lb 6,22-27/