Uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania w Pogórzu, 15.10.2022

W sobotę, podczas Mszy św. o godz. 11.00 w naszym kościele miała miejsce uroczystość udzielenia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej młodzieży z parafii w Bielowicku, Łazach, Pierśćcu, Simoradzu i z naszej parafii. Łącznie ponad 70-ciu młodych ludzi po odpowiednim przygotowaniu przyjęło bierzmowanie. Sakrament ten udzielił Ksiądz Biskup Piotr Greger. Odtąd młodzież ta będzie świadczyć swoim życiem o przynależności do Chrystusa i do Kościoła.