Uroczystość udzielenia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, czwartek, 16.05.2019

W czwartek, nabożeństwem majowym, o godz. 16.15 rozpoczęła się uroczystość, podczas której Ks. Bp Roman Pindel udzielił sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej 86 młodym z parafii Św. Jakuba w Simoradzu, Św. Mikołaja w Pierśćcu i z naszej parafii.

Ksiądz Biskup skierował pytanie do młodzieży: powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Kandydaci odpowiedzieli: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen. I w homilii Ks. Bp Ordynariusz przypomniał, jakie skutki niesie ze sobą przyjęcie mocy Ducha Świętego. To dzięki niej chrześcijanie mają siłę i odwagę w wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Tak, jak  Apostołowie, którzy mieli odwagę głosić Dobrą Nowinę i ponieść śmierć męczeńską w obronie prawd wiary.

Po homilii nastąpił moment namaszczenia kandydatów krzyżmem. Najpierw Szafarz Sakramentu prosił w krótkiej modlitwie Boga Ojca wszechmogącego, “aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.” Następnie kandydaci podchodzili procesyjnie do stopni prezbiterium, aby przyjąć sakrament.

Młodzież przyjmującą sakrament dojrzałości chrześcijańskiej swoją modlitwą wspierali licznie zgromadzeni na Mszy św. rodzice, rodzeństwo, chrzestni i znajomi. Uroczystość kończyły podziękowania rodziców, przedstawicieli bierzmowanych oraz ks. prob. Ignacego Czadera. Młodzież, która przyjęła sakrament świadczenia chrześcijańskiego na pamiątkę tego wielkiego wydarzenia otrzymała krzyże, na których Jezus przedstawiony jest jako Dobry Pasterz niosący zagubioną owieczkę.

Ks. prob. Ignacy Czader dziękując Ks. Ordynariuszowi za posługę wobec młodych chrześcijan powiedział:

Najpierw podziękuję tym, którzy poprosili dla nich o sakrament chrztu świętego i którzy od tamtej chwili stale towarzyszyli tym młodym ludziom – troszcząc się – jeden bardziej, drugi mniej – o rozwój ich wiary. Skutkiem tego jest to, że dzisiaj stając na progu swojego dojrzałego życia – oni sami, świadomi swoich słabości i ograniczoności poprosili, aby Duch Święty zstąpił na nich i umocnił na drodze zdobywania osobistej świętości. Ale także, aby mogli zatroszczyć się o świętość innych, których Opatrzność Boża postawi na drodze ich dorosłego życia. Razem z nimi dziękuję więc ich rodzicom, dalej rodzicom chrzestnym, dziadkom. Odtąd będą mogli to odpowiedzialne zadanie podjąć.

Dziękuję księżom, katechetom, animatorom, wychowawcom i całym wspólnotom parafialnym, które się za nich modliły i w których dorastali w wierze.

Dzisiaj na tak ukształtowanych – poprzez twoją posługę Ks. Biskupie – zstąpił Duch Święty i napełnił swoimi darami.

Każda Msza św. kończy się błogosławieństwem i rozesłaniem. Tak też będzie i dzisiaj. Chciałbym bardzo, aby ci młodzi ludzie to dzisiejsze rozesłanie zapamiętali w sposób szczególny – bo dzisiaj Chrystus pośle ich do świata. Od tej chwili będą szli drogami tego świata, będą szli wśród ludzi – ale odtąd i na zawsze inni – bo „W mocy Bożego Ducha”. Sam Chrystus – Dobry Pasterz będzie chciał się nimi posługiwać – odtąd i zawsze bo „W mocy Bożego Ducha”.

Otrzymują krzyż jako pamiątkę tego dzisiejszego, szczególnego dla nich rozesłania. Na tym krzyżu Chrystus jest przedstawiony jako Dobry Pasterz dźwigający na swoich ramionach owcę, która się zagubiła a którą odnalazł i teraz niesie do bezpiecznej owczarni.

Pan Jezus chce w tych młodych mieć swoich pomocników w ratowaniu ludzi zagubionych – a to wszystko ma dokonywać się bo „W mocy Bożego Ducha”.

To dzisiejsze bierzmowanie ma miejsce w tygodniu modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Niedawno byłem w jednym z kościołów w Rybniku. Po Mszy św. w zakrystii ministranci odmawiają modlitwę. Ale tam chórem dodali jeszcze jedną prośbę: “Spraw, aby jeden z nas został Twoim kapłanem”. 

Za kilka dni będziesz Ks. Biskupie święcił nowych kapłanów. Jeden z tych diakonów pochodzi z tej parafii. Bardzo się cieszymy i czekamy na tą chwilę. A równocześnie patrząc na tych namaszczonych olejem krzyżma – też modlimy się za nich, aby jak najlepiej rozeznali swoje powołanie, którym ich Bóg obdarza i poprzez które się uświęcą. Prosimy cię Księże Biskupie pobłogosław ich i roześlij, aby „W mocy Bożego Ducha” szli realizować swoje powołanie.