Uroczystość Wniebowzięcia NMP – nabożeństwo przy kapliczce Matki Bożej

W sobotę, 15 sierpnia, o godz. 17.00 przy kapliczce w dzielnicy Łęg miało miejsce nabożeństwo ku czci Matki Bożej. Uwielbiliśmy Tą, Którą Syn Boży z duszą i ciałem wziął do niebieskiej chwały odmawiając różańcowe tajemnice oraz śpiewając pieśni maryjne.  Piękna pogoda, szmer płynącego potoku, śpiew ptaków i otaczająca to miejsce przyroda niejako włączyły się w tą modlitwę.

Ks. prob. Ignacy poświęcił  wiązanki kwiatów, ziół i zbóż, które licznie zgromadzeni parafianie przynieśli ze sobą. W czasie modlitwy przywołał pamięć o żołnierzach, którzy 100 lat temu oddali życie w Bitwie pod Warszawą broniąc naszą Ojczyznę przed zalewem bolszewickiej zarazy. Modlitwą otoczył także dzieci, rodziny, chorych, i tych, którzy się źle mają. Na zakończenie ks. kan. Jan udzielił zebranym błogosławieństwa.

W polskiej tradycji ludowej uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nazywano świętem Matki Bożej Zielnej lub Matką Bożą Zielną. W dniu 15 sierpnia obchodzono jedno z najstarszych świąt Maryjnych na Wschodzie, bardzo popularne wśród ludu. Było to święto, podczas którego oddawano cześć Maryi jako Matce Boga. Od początku wieku VI to święto w Palestynie i Syrii staje się wspomnieniem zakończenia życia ziemskiego Maryi, zwane Zaśnięciem Najświętszej Maryi Panny. W Jerozolimie święto to obchodzono głównie w kościele położonym w pobliżu Ogrodu Oliwnego, gdzie znajdował się grób, z którego, jak sądzono, Maryja została wzięta do nieba. Cesarz Maurycy (582-602) poleca święto Zaśnięcia Maryi obchodzić w całym Kościele Wschodnim. Kościół Zachodni święto 15 sierpnia przyjął w połowie wieku VI, a w połowie następnego stulecia, pod wpływem Bizancjum, obchodził je jako uroczystość Zaśnięcia Matki Bożej. W Sakramentarzu Gregoriańskim znajduje się nazwa: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, która upowszechniła się w Kościele Zachodnim. W Polsce Maryja w to sierpniowe święto nazywana jest Zielną, w Bawarii i Nadrenii – Kwietną, w Estonii – Żytnią, a w Czechach – Korzenną. Już same nazwy przywodzą na myśl niesłychany bukiet kolorów i zapachów, mocno działających na zmysły, stąd też w tym dniu święcimy wonne bukiety kwiatów i ziół.

Święto Matki Boskiej Zielnej przypada w okresie późnego lata, kiedy dobiegają końca prace żniwne, bo jak mówi stare powiedzenie: „Na Wniebowzięcie pokończone żęcie”. To też czas największego pielgrzymowania do miejsc kultu Maryi – do Częstochowy, Kalwarii Zebrzydowskiej, Świętej Lipki, Lichenia i wielu innych.

Święcenie wiązanek na uroczystość Matki Boskiej Zielnej

Już od końca X wieku znany jest zwyczaj święcenia w tym dniu ziół polnych i owoców. Wywodzi się on ze starej chrześcijańskiej legendy – apokryfu – mówiącego o tym, jak apostołowie po otwarciu grobu Matki Bożej nie znaleźli tam jej ciała, tylko same zioła i kwiaty.

Wykonane z ziół, kwiatów i owoców wiązanki niesiemy do kościoła czy kaplic, aby kapłan poświęcił je podczas nabożeństwa lub podczas Mszy św. Wiązanki te w każdym rejonie Polski są inaczej nazywane, np. równianki, prozanki. Poświęcone rośliny były często wykorzystywane w leczeniu ludzi i zwierząt. Wiedza o stosowaniu ziół była powszechna i właściwie każda kobieta miała swoje sposoby na  ich zastosowanie. Werbena pospolita miała ułatwić poród, otwierać zamki i kruszyć żelazo; ziele dziurawca – ułatwiało poród i chroniło położnice i niemowlęta; zanokcica skalna – uśmierzała bóle głowy; bylicę uważano za lek na chorobę oczu zwaną łuszczycą. Poświęcone zioła dodawano do kąpieli chorym na gruźlicę.

Po poświęceniu wiązanek zanosimy je do domów i wierzymy, że Maryja, na cześć Której zostały poświęcone, chroni nas przed atakami szatana. Poświęcone bukiety mają też zapewnić dostatek i urodzaj, dlatego dawniej wykruszano z poświęconych ziół ziarno i mieszano je z nowym, które miało iść na siew. Również łupiny poświęconych owoców zawieszano na drzewach, aby obrodziły one w roku następnym.

Nazewnictwo wielu ziół wiąże się z Panem Bogiem, Matką Bożą, Święta Rodziną czy postaciami świętych. Z gwary ludowej wzięła się np. bylica – nazywana Bożym drzewkiem, z kolei na dziurawiec zwyczajny mówiono krzyżowe ziele, dzwonki Panny Maryi, a także ziele św. Jana, świętojańskie ziele. Najwięcej nazw roślin łączy się oczywiście z osobą Matki Bożej, np. ziele matki Bożej (wierzbownica), rękawki Matki Bożej (goryczka wąskolistna) czy warkocze Matki Bożej (dziewanna drobnokwiatowa).