VIII Pogorskie Kolędowanie – 29.12.2019

VIII koncert kolęd “Pogorskie Kolędowanie” p. Małgorzata Szteler-Furmaniuk i Dariusz Kupka rozpoczęli słowami św. Jana Pawła II: “Odwieczne Słowo, “Bóg z Boga, Światłość ze Światłości” stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Prowadzący przywitali wszystkich zebranych Gości oraz Przedstawicieli władz jednostek samorządowych, które już od kilku lat finansowo wspierają nasz koncert, m.in. Sejmiku Śląskiego, Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, Powiatu Cieszyńskiego, Gminy Skoczów. Ciepłe słowa wdzięczności popłynęły także do sponsorów instytucjonalnych, firm i osób prywatnych, dzięki którym kolędowanie to może odbywać się z takim rozmachem. Logotypy wszystkich Sponsorów Kolędowania można było zobaczyć na telebimie, na którym przewijały się filmy z  panoramą otoczenia kościoła, z jego świątecznym wystrojem i równocześnie z trwającym koncertem. A wszystko to było możliwe dzięki profesjonalnej obsłudze video pana Marcina Macheja i jego współpracowników. Partnerami medialnymi Kolędowania byli: portal ox.pl, Gość Niedzielny, Vifi.pl, Wieści Skoczowskie.

Koncert rozpoczął zespół TWOI – grupa przyjaciół, którzy głoszą Dobrą Nowinę poprzez śpiew, muzykę i inne talenty, którymi ich Bóg obdarzył. Był to piękny spektakl muzyczno-słowny o narodzeniu Syna Bożego. Kolejnym wykonawcą Pogorskiego Kolędowania był dziecięcy zespół DoReMi pod dyrekcją p. Sławomira Chmiela działający przy skoczowskiej szkole im. Jana Pawła II . Mali artyści zaśpiewali dwie pastorałki: “A w Betlejem jest wesele” oraz “Dziś w Betlejem jest tak jasno”. W tym czasie młodzież ze Szkolnego Koła Caritas przeprowadziła zbiórkę na doposażenie przyparafialnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

W trzeciej części kolędowania wystąpił gość specjalny – Maciej Miecznikowski, kaszub, śpiewak operowy, autor piosenek, aktor. Laureat wielu prestiżowych nagród dziennikarzy i publiczności. Artysta podczas występu wykonał najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, zaśpiewał pieśń “Psalm kochania” z oratorium “Tryptyk Świętokrzyski”. Śpiewając akompaniował sobie na gitarze i na akordeonie. Pan Maciej oczarował nam swoim występem, który był przepełniony ciepłem, radością, wspomnieniami, żartem i refleksją. Publiczność nie tylko słuchała, ale wraz z artystą chętnie śpiewała kolędy. Wszystko to złożyło się na wspaniały, niezapomniany koncert, w którym czuliśmy się bliscy sobie nawzajem. Pan Maciej Miecznikowski po koncercie rozdawał autografy i pozował do wspólnych zdjęć. Można było zakupić jego płyty z kolędami, muzyką jazzową i pieśniami patriotycznymi.

VIII Pogorskie Kolędowanie ks. prob. Ignacy Czader podsumował słowami podziękowań dla wykonawców, dla jego organizatorów i prowadzących oraz dla wspaniałej publiczności, która spontanicznie włączała się w uwielbienie narodzonego Syna Bożego. Aby tradycji stało się zadość ks. Ignacy zaprosił publiczność i artystów do wspólnego zaśpiewania kolędy “Bóg się rodzi”.