Wielki Czwartek, 18.04.2019 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Msza św. Wieczerzy Pańskiej to pamiątka ustanowienia dwóch sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. Jedna intencja mszalna sprawowana była za naszych duszpasterzy: ks. Ignacego Czadera i ks. Damiana Szafrańskiego oraz za przygotowujących się do kapłaństwa – w tym za diakona Pawła Farugę i o nowe powołania do służby Bożej. Druga intencja obejmowała dzieci, które rok temu przyjęły po raz pierwszy Komunię Św. Celebracja rozpoczęła się uroczystą procesją. Następnie lektorzy złożyli naszym drogim kapłanom życzenia. Po Mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy, gdzie trwała adoracja do godz. 21.00.

Ks. Damian w homilii skierował nasze myśli na Paschę – przejście z niewoli grzechu i śmierci do życia i wolności:

,, Oto wszystko czynię nowym”. Dzisiejszy dzień niejako zapowiada nam co dokona się w tym Świętym Czasie. Jak wskazują nam ewangeliści Łukasz i Marek Ostatnia Wieczerza była ucztą paschalną. Pascha – Przejście. Tak jak Izraelici wychodzili z niewoli egipskiej do wolności, tak każdy z nas jest wyswobodzony przez Chrystusa z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych. Według tradycji żydowskiej osią całej uczty paschalnej było wypicie  czterech kielichów wina. Z relacji Ewangelistów dowiadujemy się, że Chrystus wraz z uczniami wypił tylko trzy, bo czwarty będzie wypity przez Jezusa na Krzyżu. Nowa Pascha ustanowiona przez Mesjasza.

Skoro Śmierć Chrystusa na krzyżu to ofiara Paschalna, którą dziś rozpoczynamy, to w tym świętym czasie powinno się dokonać nasze przejście. Przejście ze śmierci i niewoli grzechu do życia i wolności. Mamy więc tak przeżyć ten święty czas, byśmy mogli w niedzielę Zmartwychwstania poczuć się stworzeni na nowo przez Boga. Byśmy mogli powiedzieć: ,, Jestem nowym stworzeniem, nowym człowiekiem wyzwolonym i odkupionym prze Boga”. A to odkupienie rozpoczyna się już dzisiaj w Wieczerniku.