Wielki Czwartek, 28.03.2024

Wielki  Czwartek

Dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. Modlimy się za kapłanów, za przygotowujących się do kapłaństwa i prosimy o nowe powołania do służby Bożej. O godz. 10.00 w katedrze Msza Krzyżma Świętego. Biskup diecezji sprawuje ją ze wszystkimi kapłanami diecezji. Jest wyrazem łączności kapłanów z biskupem.

Wieczorem w kościołach parafialnych sprawowana jest Msza Św. Wieczerzy Pańskiej.  Do udziału w niej zaproszeni w sposób szczególny byli rodzice i dzieci z klasy czwartej, a więc tych które od roku mogą w sposób pełny uczestniczyć w Uczcie Eucharystycznej. A także rodzice z dziećmi, które w tym roku – w niedzielę, 28 kwietnia – po raz pierwszy przystąpią do Komunii Świętej. Na zakończenie wielkoczwartkowej liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy. Adoracja w Ciemnicy trwała do godz. 21.00 i w Wielki Piątek rozpoczęła się o godz. 7.30 i trwała do wieczornych ceremonii.