Wielki Czwartek, 29 marca 2018 r.

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia dwóch sakramentów: sakramentu kapłaństwa i Eucharystii.

W tym dniu modlitwą otaczamy kapłanów, przygotowujących się do kapłaństwa i prosimy o nowe powołania do służby Bożej. O godz. 10.00 w katedrze w Bielsku – Msza Krzyżma Świętego. Tę Mszę św. biskup diecezjalny sprawuje ze swoim prezbiterium. Jest ona wyrazem łączności kapłanów z biskupem. Podczas niej biskup wręcza krzyże animatorskie młodzieńcom, którzy w naszym ośrodku rekolekcyjnym przygotowywali się do pełnienia tej funkcji w swoich parafiach.

Wieczorem, o godz. 18.00 sprawowana była Msza Św. Wieczerzy Pańskiej.  Podczas niej licznie zgromadzeni parafianie i goście modlili się w intencjach Ks. proboszcza Ignacego, Ks. wikarego Damiana oraz wszystkich Kapłanów, którzy posługiwali w naszej parafii. Na początku Mszy św. lektorzy w imieniu wspólnoty parafialnej złożyli Kapłanom życzenia:

„Drodzy Kapłani! Składamy Wam najserdeczniejsze życzenia i podziękowanie za Waszą obecność… Życzy, aby Chrystusowe kapłaństwo upływało według słów Św. Jana Pawła II: „… Ostatecznie zawsze potrzebny ludziom okaże się tylko kapłan świadom pełnego sensu swego kapłaństwa: kapłan, który głęboko wierzy, który odważnie wyznaje, który żarliwie się modli, który z całym przekonaniem naucza, który służy, który wraża w swe życie program ośmiu błogosławieństw, który umie bezinteresownie miłować, który jest bliski wszystkim – a w szczególności najbardziej potrzebującym”. Niech Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan obdarza Was swoim błogosławieństwem oraz wytrwałością w dalszej posłudze kapłańskiej, a Maryja Matka Kapłanów niech Was otuli swoją matczyna miłością.”

Zaproszone w sposób szczególny na tą Eucharystię zostały dzieci, które w zeszłym roku przystąpiły do I Komunii świętej. Zaproszeni także zostali rodzice wraz z dziećmi, które w tym roku, w ostatnią niedzielę kwietnia, przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej.

Po Mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy.