Wigilijka dla Seniorów naszej miejscowości – 15.12.2018

W sobotę, 15 grudnia 2018 r. w sali spotkań miało miejsce Spotkanie opłatkowe Seniorów naszej miejscowości. Zostało ono zorganizowane przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich z Pogórza i naszą parafię.

Wigilijne spotkanie – zgodnie z chrześcijańską tradycją – rozpoczął modlitwą ks. prob. Ignacy Czader. Następnie były życzenia i łamanie się opłatkiem.

W programie był występ uczennic z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu, które zaśpiewały kolędy. One też rozdały Seniorom drobne upominki.

Swoimi przemyśleniami, wspomnieniami, a także sprawami bieżącymi dotyczącymi mieszkańców Pogórza i nie tylko podzielili się: pastor senior ks. Andrzej Czyż, zastępca Burmistrza Skoczowa Andrzej Bubnicki, wicestarosta powiatu cieszyńskiego Janina Żagan, radni Skoczowa Maciej Bieniek i Jerzy Malik. Wśród zaproszonych Gości byli obecni: ks. wikary Damian Szafrański, dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Marka w Pogórzu Grzegorz Topol, z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej w Skoczowie Joanna Duda-Michalak. W imieniu zebranych Sołtys Pogórza złożył Księdzu Proboszczowi życzenia urodzinowe.

Aby tradycji stało się zadość wszyscy zebrani śpiewali piękne polskie kolędy i pastorałki.Ewangelia dnia

» czytaj więcej